12 firm walczy w konkursie na koncepcję domu kultury na Ruczaju

CENTRUM KULTURY "RUCZAJ" FUNKCJONUJE OBECNIE W BUDYNKU PARAFII fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

12 firm zostało zaproszonych do udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza. Wyniki rywalizacji poznamy na początku grudnia. Nowy dom kultury będzie wchodził w skład realizowanego obecnie przez ZIM osiedla budynków gminnych przy ulicach Przyzby i Zalesie.

– Po przeanalizowaniu i ocenie formalnej wszystkich 14 wniosków o udział w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, sąd konkursowy podjął decyzję o zaproszeniu 12 podmiotów – poinformowała Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM), który odpowiada za konkurs.

Ośrodek Ruczaj ma być nowym punktem na kulturalnej mapie dzielnicy Podgórze. W wyniku konkursu Miasto chce uzyskać najlepszą pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i ekonomicznym, koncepcję placówki. Budynek ma być nowoczesnym programowo i organizacyjnie ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury.

Ośrodek Ruczaj będzie też organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim, prezentujących osiągnięcia osób korzystających z jego oferty, jak również promujących kulturę i sztukę wśród społeczności lokalnej. Działalność kulturalna i edukacyjna Ośrodka Ruczaj będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych, przede wszystkim prowadzona będzie w nim działalność teatralna, estradowa, taneczna i muzyczna.

Nie bez znaczenia będzie również promowanie nauki i technologii, oferując zróżnicowane formy edukacji i wspierania zainteresowań w zakresie technologii informacyjnych, multimediów, "smart city", automatyki, mechatroniki, energetyki i biotechnologii.

Ośrodek Ruczaj na także być miejscem spotkań i aktywizacji seniorów. Komplementarną jego funkcją będzie pełnienie dzielnicowej placówki integracji i aktywizacji społecznej. Nowa placówka ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, decyzję w sprawie wyboru najlepszych koncepcji jury podejmie na początku grudnia br. Przypomnijmy, że w składzie sądu konkursowego są:

1 ) Sędzia Przewodniczący - mgr inż. arch. Borys Czarakcziew

2 ) Sędzia Referent - mgr inż. arch. Artur Wiąk

3 ) Sędzia - Janina Pokrywa Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

4 ) Sędzia - mgr inż. arch. Tomasz Bobrowski Główny Architekt Miasta

5 ) Sędzia - Katarzyna Olesiak Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

6 ) Sędzia - Anna Grabowska  Dyrektor Centrum Kultury Podgórza

7 ) Sędzia -  Urszula Twardzik członek Rady Dzielnicy VIII.

Warto wiedzieć, że Ośrodek Kultury Ruczaj będzie wchodził w skład osiedla budynków gminnych przy ul. Przyzby, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy etap inwestycji, który ma się zakończyć do 2019 roku to pięć bloków i 179 mieszkań. Docelowo, w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, ZIM zrealizuje kompleks dziesięciu czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano w nich łącznie 357 mieszkań.

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale