AGH otwiera nowe laboratorium

fot. AGH

Kolejne ważne porozumienie Akademii Górniczo-Hutniczej z reprezentantem sektora przemysłowego. Uczelnia przy współpracy z Tauron Dystrybucja stworzyła Laboratorium Jakości Elektrycznej. Pracownia umożliwi prowadzenie badań i pomoże w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych.

Powstałe laboratorium to efekt współpracy nauki z przemysłem. Tauron zadbał, by w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej znalazła się aparatura pomiarowa, potrzebna do prowadzenia badań i certyfikacji analizatorów jakości energetycznej. Nadzór nad badaniami mają prowadzić zarówno przedstawiciele firmy Tauron, jak i uczelni.

– Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze, przynosi korzyści obydwu stronom zaangażowanym w projekt – ocenia Robert Zasina, Prezes TAURON Dystrybucji.

Cenna wiedza

Pracownicy laboratorium zajmą się badaniami w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia.

W laboratorium będą prowadzone badania w zakresie m.in. certyfikacji przyrządów pomiarowych, emisji i odporności urządzeń na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne czy propagacji oraz metody lokalizacji źródeł zaburzeń. Firmie Tauron zależy przede wszystkim na badaniu parametrów jakości, co ma zaowocować podniesieniem standardów usług energetycznych dla swoich klientów.

„Koszty złej jakości są ogromne”

Koordynatorem nowego laboratorium wybrany został prof. Zbigniew Hanzelka, który podkreśla znaczenie nowej inteligentnej energetyki – W otaczającym nas zinformatyzowanym świecie koszty złej jakości są ogromne. Początkiem działań naprawczych jest ocena stanu istniejącego za pomocą specjalistycznego sprzętu - analizatorów jakości. Tym celom ma służyć między innymi uruchomione laboratorium – zapewnia.

Oprócz Akademii Górniczo-Hutniczej, Tauron współpracuje obecnie z Politechniką Śląską, Warszawską, Opolską, Wrocławską i Częstochowską.

comments powered by Disqus