Aneta Borowik nowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

fot. LoveKraków.pl

Jak poinformowało biuro prasowe wojewody małopolskiego, dr Aneta Borowik została mianowana na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Na stanowisku zastąpi Jana Janczykowskiego, który tę funkcję pełnił przez ostatnich 15 lat.

Aneta Borowik wygrała konkurs na stanowisko miesiąc temu. Ma wieloletnie doświadczenie w służbie konserwatorskiej. Była m.in. zastępczynią, a później Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Z wykształcenia jest historykiem sztuki. Zarówno pracę magisterską, jak i doktorską pisała pod egidą prof. Jacka Purchli.

Borowik była asystentką i adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również stypendystką funduszu Karola Estreichera i laureatką nagrody Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe.

Od 2014 r. kieruje projektem badawczym „Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzacja” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, jest również współtwórczynią Krakowskiego Szlaku Architektury Modernistycznej.

We wrześniowym konkursie na stanowisko WKZ w Krakowie zdobyła największą liczbę punktów.


comments powered by Disqus