Co dalej z Muzeum PRL-u? Ministerstwo kultury wstrzymuje finansowanie

Projekt architektoniczno-budowlany Muzeum PRL-u

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że ze względu na zaniedbania ze strony Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nie będzie dalej finansować powstania Muzeum PRL-u. Jednak decyzja ministra Piotra Glińskiego nie oznacza wstrzymania bieżącej dotacji dla działalności placówki w wysokości 1 mln zł.

Jeszcze w październiku 2016 roku wydawało się, że to już ostatnia prosta na drodze do otwarcia Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Niestety, w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że zaprzestaje dalszego finansowania modernizacji obiektu.

Przypomnijmy, że jej koszt to 50 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku poznaliśmy już wyniki konkursu na projekt architektoniczno-budowlany oraz stałej wystawy. Oficjalne otwarcie miało nastąpić w 2019 roku.

– Pieniądze zadeklarował minister kultury i dziedzictwa narodowego, podpisując w październiku 2013 roku umowę dotyczącą prowadzenia tej instytucji kultury – mówiła wówczas Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.  – Zadeklarował, że pokryje koszty wszystkich prac inwestycyjnych. Kwota ta wynosi to 50 mln zł, z czego 2 mln zł to koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, natomiast realizacja inwestycji to 48 mln zł.

W liście do dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Michała Niezabitowskiego, minister Jarosław Sellin stwierdził, że ze strony muzeum doszło do poważnych zaniedbań.

–  Przeprowadzona przez MKiDN analiza dotychczasowej realizacji inwestycji i przedłożonych planów wykazała, iż inwestycja jest znacznie opóźniona z przyczyn nieleżących po stronie MKiDN i nie zostanie fizycznie rozpoczęta w okresie obowiązywania ww. umowy. W związku z powyższym informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zaniechaniu dalszego finansowania przedmiotowej inwestycji ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji MKiDN – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

1 mln dla placówki

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński, nie wypowiada jednak umowy o wspólnym prowadzeniu placówki z miastem, którą zawarto w 2013 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie ministerstwa, w 2017 roku zostanie przekazana kwota w wysokości 1 mln zł na prowadzenie bieżącej działalności muzeum.

– Minister zdecydował, iż nie jest uzasadnione obciążenie budżetu MKiDN całkowitymi kosztami inwestycji rzędu kilkudziesięciu mln zł w sytuacji, kiedy prace budowlano-montażowe mające zapewnić budowę i otwarcie Muzeum, dotąd nie zostały rozpoczęte i nie ma gwarancji ich wykonania do końca okresu obowiązywania umowy, którą Minister zawarł z Miastem Kraków do roku 2018 – czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co na to Muzeum Historyczne?

Jak informuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, informacja została przekazana już miastu.

– Deklarujemy swój udział we wszystkich działaniach mających na celu kontynuowanie tej niewątpliwie ważnej inwestycji – informuje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.  Podkreśla również, że muzeum odwiedza coraz więcej zwiedzających – w ubiegłym roku liczba ta przekroczyła 15 tysięcy.

Pomimo zaprzestania dalszego finansowania muzeum, nadal będzie ono wspólną instytucją kultury ministerstwa i Gminy Miejskiej Kraków.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale