Co miasto robi w sprawie „Superścieżki”?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W maju miną dwa lata od pierwszych warsztatów i rok od prezentacji szczegółowego projektu „Superścieżki”. Od tego czasu nic się w tym miejscu nie zmieniło, a deklarowane pierwotnie terminy stopniowo się przesuwają. Miasto jednak zapewnia, że pracuje nad przygotowaniem dokumentów i w dalszym ciągu angażuje się w realizację projektu.

W styczniu ogłoszono wyniki konkursu na rzeźbę, która ma zainicjować powstawanie „Superścieżki”. Padły przy tym deklaracje, że w tym roku już na pewno rozpoczną się pierwsze prace w terenie. Ponieważ jednak cały projekt jest podzielony na wiele etapów, które z kolei uzależnione są od planowanych w rejonie al. Powstania Warszawskiego inwestycji budowlanych, realizacja może rozciągnąć się na kilka lat.

Czy miasto pamięta?

Część etapów finansują deweloperzy, ale do realizacji części „Superścieżki” zobowiązało się również miasto. Zapytaliśmy, na ile te deklaracje są aktualne i czy w tej sprawie cokolwiek się dzieje.

– ZZM rozpoczął działania, by uzyskać decyzje administracyjne dla działek pozostających we władaniu miasta. Te działania wykonujemy niezależnie od „komercyjnych” odcinków „Superścieżki” – mówi Hubert Kacprzyk z Zarządu Zieleni Miejskiej. Miejskie odcinki to „Strefa parkingu”, fragment „Strefy Fortu” od strony ul. Mogilskiej, przestrzeń przed nowym budynkiem MARR i „Plac Miejski”, przy czym ten ostatni powstanie dopiero równolegle z budową nowej siedziby MARR (tzw. „ratusza marszałkowskiego”).

Jak informuje ZZM, do czerwca tego roku powstaną dwa etapy „Superścieżki”, dzięki współpracy z prywatnym inwestorem: „Miejska Przestrzeń” i skwer im. Mariana Eilego. Gotowa ma być też część „Strefy komunikacji”.

W tym roku decyzje

ZZM zlecił w minionym roku przygotowanie dokumentów dla kolejnych etapów. To m.in. inwentaryzacja dendrologiczna i materiały potrzebne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji. Ma już projekty koncepcyjne dla etapów „Strefa Fortu”, „Front Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego”, „Park Sportowy Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego” i „Przestrzeń przed Urzędem Miasta Krakowa”. Trwają uzgodnienia z innymi jednostkami, takimi jak MPWiK, ZIKiT czy – w przypadku fortu – biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W tym roku miejska jednostka chce wystąpić o potrzebne decyzje, a jeśli wystarczy pieniędzy w budżecie – przygotować dokumentację budowlaną dla możliwie jak największego zakresu „Superścieżki”.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale