Dotacja spadła z nieba. Resort kultury przekazał pieniądze na małopolskie zabytki

Benedyktynki z opactwa w Staniątkach otrzymały dotację z resortu kultury fot. materiały prasowe

Małopolskie zabytki z dotacją od ministerstwa kultury. Resort postanowił przyznać pieniądze m.in. opactwu benedyktynek w Staniątkach i finansowaniu kolejnego etapu prac związanych z renowacją ołtarza Wita Stwosza.

Z dotacji w wysokości prawie 1 mln zł zapewne ucieszą się zakonnice z Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. Otrzymały 980 tys. zł na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich.

Przypomnijmy, że mury opactwa skrywają wiele cennych zabytków, m.in. dokumenty, rękopisy, rzeźby, przedmioty sakralne czy muzykalia. Siostry posiadają również ocalony z likwidacji tynieckiego klasztoru XVII-wieczny cykl obrazów przedstawiających życie króla Kazimierza Odnowiciela oraz kilkanaście tysięcy woluminów z zapisanymi kolędami bożonarodzeniowymi i innymi pieśniami. Sam pochodzący z XIII wieku kościół jest zabytkowym dziełem sztuki – to budowla w stylu wczesnogotyckim.

Siostry proszą o pomoc

Program rewitalizacji i rozbudowy zabytkowego opactwa jest przygotowywany od sześciu lat. Głównym założeniem jest przede wszystkim adaptacja na muzeum, czytelnię i bibliotekę, gdzie cenne zbiory będą odpowiednio zabezpieczone.

W 2016 roku koncepcja otrzymała pozwolenie na budowę i konserwację, dlatego też zakonnice zaczęły pozyskiwać potrzebne środki na realizację. W czerwcu 2017 roku województwo przyznało dofinansowanie dla inwestycji w wysokości prawie 8 mln zł, jednak aby dostać pieniądze, opactwo musi wykazać wkład własny w wysokości 3 mln zł. Kwota okazała się zbyt duża, dlatego też siostry prosiły o pomoc.

– Zwracamy się do Was, Drodzy Przyjaciele, z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe –  apelowała jakiś czas temu m. Stefania Polkowska z opactwa sióstr benedyktynek.

Warto wiedzieć, że zakonnice same starają się utrzymywać klasztor istniejący już 801 lat. Sprzedają uprawiane przez siebie rośliny, warzywa, przetwory i ryby hodowlane. Ta sezonowa praca nie zapewnia jednak stałego i wystarczającego dochodu na utrzymanie opactwa. Dlatego można powiedzieć, że dotacja z ministerstwa „spadła siostrom z nieba”.

Dotacja na renowację ołtarza

Ministerstwo kultury przekazało również 230 tys. zł na kolejny etap prac związanych z renowacją ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej. Przypomnijmy, że w rękach specjalistów znajduje się od końca 2015 roku. Koniec prac ma nastąpić w 2021 roku, a ich koszt to prawie 14 mln zł. Większość środków pochodzi ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa.

Za przeprowadzenie konserwacji odpowiada Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który jest połączeniem krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nad całością prac czuwa dr Jarosław Adamowicz, prodziekan wydziału konserwacji i restauracji dzieł sztuki krakowskiej ASP.

Resort przyznał również kolejne środki gminie Krzeszowice. Chodzi o ratowanie ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Mowa o kwocie 600 tys. złotych.

Na ratunek malowidłom w cerkwi

100 tys. zł trafiło również do powiatu gorlickiego, a konkretnie do Kwiatonia. Znajduje się tam dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraksewy z XVII wieku. Obecnie pełni ona funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

W świątyni znajduje się pełne cerkiewne wyposażenie, m.in. ikonostas z 1904 roku, ołtarz z XIX wieku i polichromia figuralno-architektoniczna z 1811 roku. To jedna z najlepiej zachowanych łemkowskich cerkwi w Polsce. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.  Dotacja z resortu kultury zostanie przeznaczona na konserwację malowideł na ścianach i w kopule namiotowej.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale