Filologiczna rewelacja odkryta w uniwersyteckiej bibliotece

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią fot. Instytut Filologii UAM/Facebook

Jeden z najcenniejszych zabytków polskiej literatury średniowiecznej odnaleziony! W jednej z uniwersyteckich bibliotek europejskich odnaleziono nieznane, drukowane wydanie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Dzieło wydane w Krakowie przez Macieja Szarfenberga  w 1542 roku zachowało się w całości.

Odkrycia dokonał profesor Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Przekaz - w odróżnieniu od znanej dotąd wersji dialogu z rękopisu płockiego - zachował się w całości i jest prawdziwą filologiczną rewelacją! Edycja krytyczna "Rozmowy..." z 1542 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne już jesienią. To już niedługo, ale dłużyć i tak się będzie... – taka informacja pojawiła się na Facebooku Instytutu Filologii Polskiej UAM.

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” to dialog między uczonym Polikarpem z Śmiercią, który liczy prawie 500 wersów. Oryginał pochodził najprawdopodobniej z XV wieku, ale nie zachował się. Jego autorstwo przypisuje się kanonikowi płockiemu Mikołajowi z Mierzyńca.  Znane dziś ostatnie wersy dialogu zrekonstruowano na podstawie XIX-wiecznych, rosyjskich przekładów tekstu z XVI wieku. Właśnie ten tekst odnalazł w latach 80. XIX wieku Wojciech Kętrzyński w Bibliotece Katedralnej w Płocku.

comments powered by Disqus