Gdzie wybudować kładkę Dębniki-Salwator?

fot. Archiwum

Kto liczy na to, że pomiędzy Dębnikami a Salwatorem będzie można w nieodległej przyszłości przejść i przejechać rowerem przez nową kładkę, musi uzbroić się w cierpliwość. Do realizacji takiego zamierzenia – oprócz sporej kwoty – potrzeba też wielu formalności.

O potencjalną lokalizację kładki między Dębnikami a Salwatorem oraz o zapisy planów miejscowych w tej sprawie pytał niedawno w interpelacji radny Rafał Komarewicz.

Z odpowiedzi można się dowiedzieć m.in. tego, że wszelkie dalsze kroki dotyczące kładki będą zależeć od ustaleń studium. – W jego ramach zostanie dokonana m.in. analiza terenu, powiązanie z istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową oraz przeprowadzone zostaną konsultacje, a także pozyskane zostanie stanowisko służb konserwatorskich – wylicza prezydent Jacek Majchrowski w piśmie do radnego. Dopiero wówczas będzie wiadomo, czy i w jakiej formie będzie tam możliwa budowa kładki.

ZIKiT chce, by taka koncepcja została przygotowana w przyszłym roku. Tylko tyle i aż tyle. Prezydent zastrzega jednak, że o tym, czy zadanie znajdzie się w budżecie na 2019, będzie wiadomo dopiero pod koniec roku, po głosowaniu rady miasta w tej sprawie.

Łatwiej bliżej Wawelu

A co o lokalizacji kładki mówią obowiązujące plany miejscowe? Teren tuż nad Wisłą obejmuje plan miejscowy „Bulwary Wisły”(zob. rysunek poniżej), ale już od klasztoru na północ i zachód obowiązuje plan „Salwator”. Pierwszy z nich przewiduje budowę nowej przeprawy - mogłaby ona powstać pomiędzy obszarem ZPb.3 po północnej stronie a ZPb.1 lub ZPb.2 po południowej.

W praktyce więc kładka mogłaby bez dodatkowych formalności powstać na odcinku od ujścia Rudawy do Wisły w stronę Wawelu. Gdyby miasto chciało zbudować ją na zachód od ujścia Rudawy, konieczna byłaby zmiana planu miejscowego.

Gdzie budować nowe kładki?

Mieszkańcy, którym zależy na budowie kolejnych kładek pieszo-rowerowych, znajdą w odpowiedzi na interpelację jeszcze jedną wskazówkę. Obecnie przygotowywane jest nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. – Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do Studium o uwzględnienie w dokumencie polityki planistycznej gminy konieczności wyznaczenia miejsc realizacji kolejnych kładek pieszo-rowerowych przez rzeki płynące w obrębie miasta – zachęca prezydent. Mają na to czas do końca sierpnia.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec Dębniki
comments powered by Disqus