Jak nagradza marszałek Małopolski? 1,5 mln złotych więcej dla pracowników UMWM

Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

W 2017 roku nagrody i premie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosiły łącznie 4 mln 634 tys. złotych. W porównaniu do 2016 roku jest to wzrost o ponad 1,5 mln złotych.

80 nagród finansowych dla 20 dyrektorów

Według danych przekazanych naszemu portalowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wynika, że średnia kwota wypłacana dyrektorowi departamentu w 2017 roku wynosiła 4 556 złotych. W ubiegłym roku 20 dyrektorów za swoją pracę otrzymało 80 nagród, natomiast członkowie zarządu UMWM nie otrzymali żadnych premii.

– W sumie na nagrody dla wszystkich pracowników, czyli 1163 osób pracujących na 1146,9 etatach, przeznaczono 4 mln 634 tys. złotych – informuje Filip Szatanik, rzecznik prasowy UMWM.

W 2016 roku dyrekcja otrzymała dwa razy mniej nagród


Okazuje się, że w 2016 roku nagrody dla dyrektorów departamentów były wyższe w porównaniu z 2017 rokiem i wynosiły 5 750 złotych.

Zmiany dotyczą jednak nie tylko kwoty, ale również ich liczby. W 2016 roku 21 dyrektorów otrzymało 40 nagród. Dla porównania w 2017 roku – mimo obniżenia tej kwoty o ponad tysiąc złotych – było ich już dwa razy więcej.

Co więcej, w 2016 roku łączna kwota nagród dla osób pracujących w UMWM wynosiła 3 mln 59 tys. złotych, czyli o ponad 1,5 mln złotych mniej niż w następnym roku. – Dwa lata temu w UMWM pracowało 1102 osób na 1088,05 etatach – informuje Szatanik.

Opieka zdrowotna i kultura z największymi nagrodami

Sprawą nagród przyznanych przez Zarząd Województwa dla kierowników poszczególnych jednostek, zainteresowali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek, 26 marca do urzędu trafiła interpretacja dotycząca danych z kadencji 2014–2018. W odpowiedzi UMWM znalazły się nazwy jednostek i nazwiska osób, które otrzymały nagrody finansowe.

Okazuje się, że w ubiegłym roku największa kwota powędrowała do osób kierujących szpitalami wojewódzkimi. W sumie przyznano im 16 nagród o łącznej wartości 236 tys. złotych. Tuż za nimi znaleźli się kierownicy krakowskich instytucji kultury. Otrzymali oni 20 nagród na sumę 210 tys. złotych. Nagrody otrzymali również kierownicy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego (3 nagrody – 30 tys. złotych).

Z odpowiedzi na interpelację radnych PiS wynika, że nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez województwo małopolskie za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali nagrody w wysokości 4 574 złotych.

W kadencji 2014–2018 Zarząd Wójewództwa Małopolskiego przyznał 114 nagród na łączną kwotę 1 285 322, 50 złotych.

comments powered by Disqus