Koniec korków przy lotnisku?

fot. Archiwum

Wzdłuż autostrady, na północ od ulicy Księcia Józefa, ma powstać nowa droga, która zastąpi odcinek drogi wojewódzkiej 774 pomiędzy Kryspinowem a lotniskiem. Czy i kiedy ostatecznie inwestycja ruszy, wciąż nie wiadomo – teraz jednak po raz pierwszy pojawiają się w tej sprawie konkrety.

O konieczności przeniesienia drogi wojewódzkiej 774 na wschodnią stronę autostrady władze Kraków Airport mówią od lat. Obecny stan to dla lotniska bardzo duży problem. Droga, która stanowi dojazd do lotniska, jest też równocześnie drogą wojewódzką, wykorzystywaną w ruchu lokalnym i tranzytowym. Efekt to po prostu korki, uciążliwe dla wszystkich grup kierowców i utrudniające funkcjonowanie portu lotniczego – szczególnie w kontekście ciągle rosnącego ruchu i planowanej rozbudowy.

– Wygodny, szybki dojazd do portu jest ważny dla pasażerów, pracowników, innych użytkowników lotniska, a także firm zlokalizowanych wokół portu lotniczego – podkreśla Monika Pabisek, rzecznik Kraków Airport. Jak podkreśla, dostęp do lotniska jest jednym z podstawowych kryteriów jego oceny. Pokazują to wyraźnie badania ASQ prowadzone wśród pasażerów na lotniskach w 84 krajach. – Zgodnie z danymi badania ASQ ponad 75% pasażerów dociera na lotnisko transportem kołowym. To, w jaki sposób funkcjonuje transport na lotnisko, w dużej mierze ma wpływ na ocenę lotniska przez pasażera – mówi Pabisek.

Remont pomógł, ale częściowo

W Planie Generalnym lotniska Kraków Airport, wyznaczającym kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu lat, uwzględniono zarówno konieczność przebudowy infrastruktury drogowej wokół portu lotniczego, jak i w obrębie samego lotniska. Tyle, że port nie ma wpływu na decyzje dotyczące układu drogowego poza swoim terenem. Może tylko podejmować rozmowy z instytucjami odpowiedzialnymi za takie inwestycje.

Obecną drogę 774 udało się w minionych latach częściowo przebudować. W miejscu standardowych skrzyżowań pojawiły się ronda, piesi zyskali nowe chodniki i przejścia. Jak jednak przekonują władze lotniska, realnym rozwiązaniem będzie dopiero budowa nowej drogi, która przejmie status drogi wojewódzkiej. Obecna droga 774 służyłaby więc przede wszystkim do obsługi lotniska, a ruch tranzytowy zostałby skierowany na nowy odcinek.

Czy i jak budować?

Teoretyczne zapowiedzi po raz pierwszy mają się teraz przełożyć na konkret w postaci przygotowanych dokumentów. – Aktualnie został przygotowany przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia drogi wojewódzkiej nr 774 w rejonie Balic na wschodnią stronę autostrady A4, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informuje Filip Szatanik, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego.

Analiza pozwoli sprawdzić zasadność takiej inwestycji i jej przewidywane skutki. Województwo liczy tutaj na poprawę bezpieczeństwa, przepustowości i dostępności do lotniska. – Opracowanie tej koncepcji i wskazanie możliwego przebiegu trasy pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące parametrów, przeszkód itp. Planowany termin opracowania wstępnej dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej to koniec 2019 roku – zapowiada Filip Szatanik.

Wielu zainteresowanych

O przebiegu trasy nikt nie chce się jeszcze jednoznacznie wypowiadać. Wiadomo jednak, że droga miałaby przebiegać w zdecydowanej większości na terenie Krakowa, równolegle do autostrady, na północ od ulicy Księcia Józefa. Dlatego też miasto dokłada się w połowie do przygotowania dokumentów.

Realizacja będzie wymagać jednak koordynacji działań większej liczby instytucji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje, by koncepcja uwzględniała rozbudowę odcinka A4 i analizę nowej lokalizacji węzła autostradowego w Balicach. Dlatego województwo zdecydowało się wystąpić do Ministra Infrastruktury o podjęcie współpracy w tej sprawie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec
comments powered by Disqus