Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza jeszcze sprawniej będzie nieść pomoc

LSRG, Kraków Airport fot. mat.prasowe

W miniony czwartek Kraków Airport i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podpisały porozumienie w sprawie realizacji zadań ratowniczych Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej do końca grudnia 2024 roku. Dzięki temu strażacy z LSRG będą kontynuowali współpracę z państwowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych.

To unikatowe w skali kraju porozumienie, ponieważ  jednostka LSRG wspomaga w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej również poza terenem lotniska.

– Decyzja o włączeniu w struktury KSRG jest wyróżnieniem dla lotniskowej straży pożarnej oraz zobowiązaniem do niesienia pomocy w sposób sprawny i profesjonalny również w sąsiedztwie portu lotniczego – mówi Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Ważne ogniwo

– Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa powiatu krakowskiego, w szczególności na przydzielonym obszarze działania. Włączenie w struktury KSRG potwierdza wysoki poziomu przygotowania LSRG do działań ratowniczo-gaśniczych oraz spełnienia wymogów operacyjno-technicznych – ocenia mł. bryg. Artur Nosek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Współpraca w ramach KSRG pozwala na doskonalenie współdziałania z państwowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych.

– Zarówno w ramach ćwiczeń, jak i podczas konkretnych zdarzeń, co wprost przekłada się na operacyjne zabezpieczenie Kraków Airport – zaznacza Roman Kielin, Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Garść faktów

Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza (LSRG) zabezpiecza wszystkie operacje lotnicze takie jak starty i lądowania samolotów, wykonywane w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia. LSRG to jedyna lotniskowa jednostka strażacka włączona do KSRG.

Od włączenia LSRG do KSRG (1 stycznia 2016), do 30 sierpnia 2018 r. lotniskowi strażacy w ramach KSRG wyjechali do działań poza terenem lotniska w sumie 94 razy, głównie na autostradę A4. Brali udział także w zdarzeniach na terenie okolicznych sołectw m.in. pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń.

Dodatkowo strażacy współdziałają z innymi jednostkami straży pożarnej. Współpraca polega przede wszystkim na udziale w ćwiczeniach z ratownictwa lotniskowego i współdziałaniu podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych.

Lotniskowa Służba Ratowniczo - Gaśnicza (LSRG) wyposażona jest w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

LSRG zapewnia poziom ochrony w zakresie ratowniczo-gaśniczym dla 8. kategorii lotniska. Oznacza to, że w każdej chwili do dyspozycji są co najmniej 3 samochody ratowniczo-gaśnicze z odpowiednią obsadą strażaków, a czas reakcji liczony od momentu poinformowania LSRG do pierwszej interwencji pojazdu/ów ratowniczo-gaśniczych w najdalej położonym punkcie drogi startowej nie przekracza trzech minut.

Jeżeli w pobliżu lotniska dojdzie do zdarzenia, które wiąże się z zagrożeniem np. życia – stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej informuje o tym punkt alarmowy LSRG na lotnisku. Ponieważ priorytetem LSRG jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z lotniska, dyspozytor w punkcie alarmowym podejmuje decyzję o możliwości skierowania zastępu gaśniczego lub ratownictwa technicznego do działań.

Do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem lotniska wyznaczony jest jeden zastęp w obsadzie 2-3 strażaków-ratowników.

 

comments powered by Disqus