Marne szanse na dom kultury w zabytkowym dworze

Dwór Badenich w Wadowie fot. Łukasz Sęk

Miasto nie chce wydać pieniędzy na utworzenie w zabytkowym dworze w Wadowie domu kultury czy żłobka. Argumentuje, że oferta w tej dziedzinie jest wystarczająca. Mieszkańcy obawiają się natomiast, że przekazanie obiektu komercyjnemu operatorowi będzie oznaczać zamknięcie dostępu do otaczającego go parku.

O sprawie zabytkowego dworu Badenich w Wadowie informowaliśmy w ostatnim czasie już kilkakrotnie. Sprawa ciągle pozostaje aktualna, bo nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do przyszłości zabytku. Są one jednak coraz bliżej, bo dwór – po sporach własnościowych – jest już w rękach miasta.

Proponowana przez ZZM forma uratowania zabytku przed dalszą degradacją to przekazanie go prywatnemu operatorowi, który mógłby w nim otworzyć np. dom weselny, przychodnię czy miejsce organizacji konferencji. Interpelację w tej sprawie złożył radny miejski Andrzej Mazur, podkreślając, że te propozycje są dla mieszkańców nie do zaakceptowania. – Mieszkańcy apelują o jak najszybsze zrewitalizowanie budynku dworu oraz stworzenie na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego miejsca otwartego i przyjaznego mieszkańcom, w którym realizowane byłyby cele oświatowe oraz kulturowe – napisał do prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Wszystko już jest?

Na razie jednak odpowiedź miasta nie jest przychylna wobec tych propozycji. Czytamy w niej, że w niewielkiej odległości od dworu jest już Klub Aneks w Łuczanowicach, filia Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Nowy dom kultury ma powstać w Kantorowicach, a ofertę kulturalną rozszerza również tamtejsza szkoła podstawowa. Podobne wnioski prezydent wysuwa co do propozycji utworzenia żłobka, przedstawiając całą stronę wyliczeń pokazujących wysoki odsetek dzieci do 3 lat objętych w Krakowie opieką.

Prezydent podkreśla jednak, że decyzja zapadnie dopiero po przygotowaniu analizy możliwych kosztów inwestycji i późniejszego utrzymania oraz po sprawdzeniu możliwości pozyskania na ten cel unijnych środków. – Dopiero wypadkowa wszelkich pozyskanych opracowań, informacji i dokumentów pozwoli wypracować najbardziej optymalne wykorzystanie nieruchomości, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców – obiecuje.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Wzgórza Krzesławickie
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale