Muzeum Historyczne na drodze do nowej nazwy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Muzeum Historyczne zmieni nazwę. Wiadomo już, że mieszkańcy Krakowa chcą, aby była ona krótsza. Wśród propozycji najczęściej padało Muzeum Krakowa.

Szykuje się gorący czas dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W minionym tygodniu radni podjęli decyzję o przyłączeniu Muzeum PRL-u do instytucji – od marca 2019 roku w kinie Światowid będzie funkcjonować Muzeum Nowej Huty, a pod koniec kwietnia nastąpi otwarcie Muzeum Podgórza. W minionym roku okazało się, że miejskie muzeum ma w planach również zmianę nazwy. Na znacznie krótszą.

W związku z tym, w 2017 roku mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogli oddać swój głos – i podzielić się propozycjami – poprzez znajdującą się na stronie MHK ankietę. Odbyły się również konsultacje społeczne, podczas których dyskutowano o potencjalnej nazwie.

Skrócenie potrzebne

– Wyciągając wnioski z przestrzeni historii, która była za nami, musimy być dzisiaj muzeum miasta. Wynika z tego postępująca zmiana programu naszego działania, ale i chęć zmiany nazwy – mówił wówczas Michał Niezabitowski, dyrektor MHK. – Chodzi o jej zasadnicze skrócenie po to, aby mocniej wyrażała tematy naszych rozmów z mieszkańcami.

Wiadomo już, że ponad 70% głosów oddanych w ankiecie przeważało za zmianą nazwy. Prawie 30% osób zaproponowało, aby MHK zmieniło się w Muzeum Krakowa. Wśród „skróconych” propozycji pojawiły się też Muzeum Miasta Krakowa czy Muzeum Historyczne Krakowa.

Wariacje na temat nazwy

– Powstawały też różne wariacje typu Muzeum Mieszczan, Muzeum Krakowian czy Ośrodek Tożsamości Miasta Krakowa i Forum Krakowa. Podobają nam się one o tyle, że chwytają myśl towarzyszącą nam przy zmianie profilu muzeum. Muzeum przestaje zajmować się tylko  upamiętnieniem historii, a zaczyna także opowiadaniem o Krakowie – nie tylko przez nas – zaznacza Krzysztof Haczewski z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Nasz rozmówca dodaje jednak, że jeśli chodzi o wybór nazwy, to jednak powinno w niej pozostać słowo „muzeum”. Ze względu na przyzwyczajenie.

Jednak w statucie pozostanie dotychczasowa. Ma być to ukłon w stronę założycieli, którzy powołali muzeum 119 lat temu – wtedy jako Oddział Archiwum Akt Dawnych.

– Z drugiej strony to rozwiązanie części problemów technicznych, jakie są przy zmianie nazwy – informuje Haczewski.

Muzeum Kraków?

Oprócz wspomnianych konsultacji społecznych w sprawie nowej nazwy, instytucja zwróciła się również do ekspertów. Łukasz Majewski, ekspert ds. komunikacji, opowiedział się wówczas za nazwą Muzeum Kraków.

– Język potoczny zawsze lubi uproszczenia, a obecna nazwa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest zbyt skomplikowana i trudna do zapamiętania. Propozycja nowej – Muzeum Kraków – ułatwi komunikację z odbiorcami muzeum, zarówno mieszkańcami Krakowa, turystami z kraju, jak i gośćmi z zagranicy. Krótka i łatwa do zapamiętania nazwa, bogata w siatkę znaczeń i skojarzeń, stawia właśnie Kraków na pierwszym miejscu. Dodatkowo, łatwa do przetłumaczenia na język angielski, co uprości komunikację z turystami zagranicznymi – argumentował ekspert.

Zmiana (nie)kosztowna

Jak wiadomo, takie zmiany wiążą się również z kosztami. Jednak przedstawiciel MHK ocenia, że nie będą one aż tak wysokie.

– Nie chcemy mnożyć kosztów. Papier firmowy, wizytówki, plakaty czy ulotki będziemy zmieniać stopniowo. Chcemy najpierw wykorzystać wszystkie te, które mają dawne logo. Na początku skupimy się na wymianie tablic – koszt ten szacujemy na jakieś 10 tys. zł – mówi.

Zmniejszyć koszty ma wykonanie logotypu przez pracowników muzeum. – W muzeum pracują doświadczeni projektanci, a ich pracę widać na ulicach Krakowa, m.in. na plakatach. To osoby bardzo dobrze znające naszą instytucję i jej potrzeby – podsumowuje Krzysztof Haczewski.

comments powered by Disqus