Na Półłanki estakadą nad torami? Pomysł na razie bez szans

Przejazd kolejowy fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po publikacji o propozycji budowy estakady nad torami w Swoszowicach napisali do nas Czytelnicy z propozycjami innych lokalizacji. Najwięcej z nich dotyczyło ulicy Półłanki, którą przecina wiele torów o dużym natężeniu ruchu.

Przypomnijmy, poseł Bogusław Sonik zaproponował niedawno budowę estakady dla samochodów nad torami przecinającymi ulicę Kąpielową. W jego ocenie uruchomienie połączenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przez Swoszowice spowoduje duże korki w tym rejonie – zwłaszcza, że przy stacji ma powstać również parking Park&Ride.

– Zastanawia mnie, dlaczego Pan Sonik interesuje się czymś, co dopiero powstanie, a nikt nie interesuje się dramatem ul. Półłanki – komentuje w mailu do redakcji pan Tomasz. Wylicza przy tym, że przebiega tamtędy nie tylko mocno eksploatowana linia do Rzeszowa, ale też linia towarowa i tor techniczny. – Korki są tam niemiłosierne, nie raz przejazdy są zamykane jeden po drugim. Ruch jest tam spory: linie SKA do Tarnowa i Nowego Sącza, pociągi PKP IC, pociągi regionalne, towarowe. Ten stan trwa przecież od lat i nikt nic z tym nie robi – pisze Czytelnik.

Walka w sądzie

Estakada w tym miejscu jest nawet wpisana w obowiązującym planie miejscowym. Ten pomysł stał się jedną z głównych przyczyn sporu, który toczy się w sądach administracyjnych po złożonych przez mieszkańców skargach. W 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nawet nieważność planu, ale niecały miesiąc temu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Nic się w tej sprawie nie dzieje

Niezależnie jednak od tego, czy estakada jest wpisana do planu, czy nie, szanse na jej realizację w dającej się przewidzieć przyszłości są nikłe. Miasto przyznaje, że żadne działania w tej sprawie nie były ostatnio prowadzone.

W najbliższych latach PKP PLK będzie w tym rejonie prowadzić swoją dużą inwestycję, polegającą na przebudowie linii biegnącej od Krakowa Głównego przez Płaszów w stronę Podłęża. Przejazd zostanie jednak tylko wyremontowany, w obecnym kształcie.

– Na etapie opracowania projektu wstępnego modernizacji magistrali E30 prowadzone były rozmowy miasta z PKP PLK S.A. na temat ewentualnej budowy estakady. Kolej deklarowała nawet gotowość niewielkiej partycypacji w kosztach – mówi Jan Machowski z biura prasowego urzędu miasta. Jak mówi, miasto nie było jednak wówczas przygotowane na tę inwestycję, zarówno jeśli chodzi o pieniądze na budowę, jak i decyzję co do ostatecznego przebiegu drogi i estakady. – W związku z powyższym PKP PLK przyjęły w dokumentacji utrzymanie przejazdu w poziomie torów – podsumowuje Jan Machowski.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze Nowa Huta
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale