Niepodległość jako idea w Muzeum AK

Muzeum AK fot. mat.prasowe

Już 22 i 23 listopada w Muzeum AK odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Niepodległość jako idea. Historyczne, społeczne, polityczne oraz kulturowe wyobrażenia niepodległości na przestrzeni dziejów”. W najbliższy czwartek będzie można bezpłatnie wziąć udział w spacerze „Śladami niepodległości po cmentarzu Rakowckim” czy zobaczyć czasową ekspozycję „Piękna Niepodległa”. Zobaczcie, co jeszcze w programie.

Program konferencji

22.11.2018 (czwartek) - aula, I piętro

Moderator: dr hab. Olgierd Grott, Kierownik Działu Historycznego Muzeum AK

11:00                     Rejestracja uczestników

11:30                     Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości i prelegentów;

Przedstawienie idei konferencji: Mateusz Gawlik, specjalista ds. naukowych Muzeum AK

11:45-12:30        Wykład wprowadzający:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Idea niepodległości w powojennej Polsce

12.30-12.50        dr Ireneusz Piotr Maj (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków   Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

„Dokąd ma sięgać Polska?” – idea bezpieczeństwa państwa w polskiej myśli prometejskiej

12.50-13.10        przerwa kawowa

13.10-13.30        dr Przemysław Wywiał (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Tradycja czynu niepodległościowego jako element wychowania patriotyczno- obywatelskiego w organizacjach proobronnych.

13.30-13.50        dr Renata Król-Mazur (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków   Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Wizja odrodzonej Polski w myśli politycznej abp. Józefa T. Teodorowicza

13.50-14.10        dr Przemysław Stanko (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Pamięć o czynie legionowym w świetle źródeł kronikarskich na wybranych przykładach z terenu powiatu oświęcimskiego

14.10-14.30        Marcin Florek (Muzeum Ziemi Miechowskiej)

Kierunek niepodległość. Współpraca ziemian z chłopami na ziemi miechowskiej na przełomie XIX i XX w.

14.30-14.50        dyskusja

14.50-15.50        przerwa obiadowa

15.50-16.10        Maciej Majdak (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN)

Działania gminy w pielęgnacji pamięci o Niepodległej

16.10-16.30        Jakub Stefańczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wykształcenie niewidomych po II wojnie światowej drogą do ich osobistej niezależności

16.30-16.50        Katarzyna Pydzińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Jan Paweł II o niepodległości w czasach młodości i pontyfikatu

16.50-17.10        Paulina Rus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Niepodległość oczami kobiet

17.10-17.30        dyskusja

18.30-20.00  Koncert zespołu Te Deum: Pieśni patriotyczne i współczesne aranżacje utworów KK. Baczyńskiego – dziedziniec Muzeum AK

23.11.2018 (piątek)

Spacer „Śladami niepodległości po cmentarzu Rakowickim” (zbiórka przy bramie cmentarnej przy al. 29 listopada; godz. 10.00 – czas trwania ok. 1 godz.)

Pokój zagadek „Wsypa” – lekcja muzealna z dreszczykiem emocji (godz. 10.00 oraz 11.30 w Muzeum AK)

Ekspozycja stała oraz wystawa czasowa „Piękna Niepodległa” - Muzeum Armii Krajowej jako realizacja Idei Niepodległościowej – zwiedzanie z przewodnikiem (godz. 13.00)

Wszystkie wydarzenia w dniu 23.11.2018 dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Rezerwacje przyjmowane są pod numerem tel. 12 41 00 79

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale