Podgórski dom kultury zmienia oblicze. Z nowym logotypem za 12 tysięcy

Siedziba Centrum Kultury Podgórza fot. Facebook/Centrum Kultury Podgórza

Festiwale ogólnopolskie, stała wystawa exlibrisów i Klub Czytelnika. To tylko niektóre z planów Centrum Kultury Podgórza. Zmiana dotyczy nie tylko nazwy, działań, ale również nowego logo, którego koszt to 12 tys. zł netto.

Centrum Kultury Podgórze powstało w miejsce Domu Kultury „Podgórze”. Zmiana ma na celu przede wszystkim unowocześnienie jednostki m.in. w koordynacji działań podległych mu filii.

– Podstawowy cel to zbudowanie wśród naszych odbiorców świadomości, że instytucje działające w ich społecznościach lokalnych to część większej całości jaką jest Centrum Kultury Podgórza. Chcemy, aby nasze działania promocyjne zapewniły nam lepszą identyfikację i rozpoznawalność, ale także budowały poczucie tożsamości – mówi Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Festiwale, wystawy i Klub Czytelnika

Planów jest sporo. Placówka ma zamiar nawiązać współpracę z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi czy wprowadzić program dla dzieci i młodzieży z obszarów zaniedbanych kulturowo, rozwojowo i społecznie. Jednym z założeń jest również powstanie stałej wystawy exlibrisów.

– Centrum Kultury Podgórza dysponuje ponad 20 000 eksponatów, w większości podarowanych przez pana Andrzeja Znamirowskiego, bibliofila, filatelisty, numizmatyka, popularyzatora i kolekcjonera exlibrisów. Najstarsze eksponaty pochodzą sprzed II wojny światowej – mówi Jan Machowski z biura prasowego urzędu miasta.

Oprócz tego powstanie mini galeria, w której będzie prezentowana twórczość użytkowników centrum. Ponadto powstanie Klub Czytelnika czy Punkt Informacji Kulturalnej, który ma promować działania jednostki. Do życia mają zostać również powołane dwa cykliczne festiwale o ogólnopolskiej randze.

– Staną się one kołem zamachowym ściągającym na Rynek Podgórski i w inne przestrzenie miejskie Podgórza turystów i mieszkańców Krakowa – tłumaczy Machowski.

Zmiana działań, zmiana logo

Zmiany nie dotyczą jedynie programu. Powstał również nowy system identyfikacji wizualnej instytucji. Zaprojektowany znak ma charakter typograficzny i składa się z nazwy Centrum Kultury Podgórza. Kształty liter poddano modyfikacjom i mają nawiązywać do działań podejmowanych przez placówkę. Autorem jest dr Peter Javorik z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

– Wykonawca przedstawił najciekawszą koncepcję oraz najniższą cenę – 12 tys. zł netto – dodaje Machowski.

Fundusze przeznaczone na działalność CKP będą pochodziły nie tylko z budżetu gminy, ale również z funduszy unijnych. Instytucja będzie również czerpać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz prowadzonej działalności.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale