Problemy z przebudową Bunkra Sztuki

Bunkier Sztuki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki nie zostanie przebudowana zgodnie z koncepcją Roberta Koniecznego z KWK Promes Architekt z Katowic. Miasto zapewnia jednak, że inwestycja nie zostanie wstrzymana.

Wyniki konkursu architektonicznego na przebudowę Bunkra Sztuki poznaliśmy w połowie października 2016 roku. –  To praca, która od początku wszystkim jurorom wpadła w oko. Nie było wielu dyskusji nad tym projektem. Był po prostu inny, prezentuje szczególny sposób myślenia, prowadzący autorów do konsekwentnego, ciekawego rozwiązania – tak o koncepcji Roberta Koniecznego mówił Wojciech Wicher z komisji konkursowej.

Odpowiedzialność

Później rozpoczęły się negocjacje w sprawie podpisania umowy. Jak informuje Magdalena Ziółkowska, dyrektor placówki, zakończyły się one fiaskiem.„Projekt umowy z laureatem, przedstawiony jako załącznik do Regulaminu Konkursu, był podstawą do – trwających ponad miesiąc – negocjacji z Zespołem KWK Promes. W ich toku laureat proponował wprowadzenie zmian w ramach istotnych postanowień umowy, które dotyczą m.in. terminów wykonania opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz ich zakresów, warunków finansowych i odpowiedzialności projektanta z tytułu potencjalnego nienależytego wykonania obowiązków” – tłumaczy Ziółkowska w oświadczeniu zamieszczonym na stronach krakowskiego magistratu.

„W poczuciu odpowiedzialności za inwestycję, przewidziany budżet, obowiązujące terminy i interes instytucji publicznej galeria nie mogła na te zmiany wyrazić zgody. Ich przyjęcie oznaczałoby przejęcie przez galerię części obowiązków i ryzyk, które zgodnie z projektem umowy leżały po stronie wykonawcy umowy. Takie działanie mogłoby również zostać ocenione jako naruszenie warunków konkurencji określonych w konkursie, co oznacza niezgodność z zasadami Prawa Zamówień Publicznych” – czytamy dalej.

To wciąż priorytet miasta

Miasto zapewnia, że remont Bunkra Sztuki jest nieunikniony i inwestycja nie zostanie wstrzymana. Wykonawcę dokumentacji projektowej ma przynieść przetarg. Na remont galerii potrzeba około 20-25 mln zł.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale