Przetarg na budowę węzła na A4 w Niepołomicach unieważniony

fot. GDDKiA

W czwartek został unieważniony przetarg na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4, na odcinku Kraków-Tarnów. Powodem jest było przekroczenie budżetu przeznaczonego na budowę węzła przez wszystkie firmy, które złożyły oferty. Oferty złożyło 6 firm, z czego najniższa zaproponowana cena wynosiła ponad 41 mln zł podczas gdy zaplanowana na budowę tego węzła kwota wynosi ok. 27,8 mln zł.

Nowy przetarg ma zostać ogłoszony początkiem kwietnia tego roku. Warunki stawiane wykonawcom będą umożliwiały optymalizację projektu, tak aby można było przeznaczyć mniej środków na realizację inwestycji.

Węzeł Niepołomice ma powstać w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką DW964 (w km 435+276 ), co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. GDDKiA pokryje 50 % kosztów inwestycji i samorządy 50%. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie burmistrza Niepołomic. Inwestorem jest GDDKiA.

comments powered by Disqus