Rogatki? Dla kierowców to nie przeszkoda. Brawura bierze górę

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Brawura, ryzyko, pośpiech, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to jedne z najczęstszych przyczyn zdarzeń na skrzyżowaniu toru i drogi. Jak mówią statystyki, kierowcy bagatelizujący znaki ostrzegawcze, powodują nawet 98% wypadków. W 2017 r. aż 24 incydenty miały miejsce na przejazdach z sygnalizacją i rogatkami. W dalszym ciągu nie brakuje kierowców lekceważących przepisy.

Z roku na rok, pojawia się coraz więcej skrzyżowań wyposażonych w monitoring i sygnalizację. Obecnie objętych monitoringiem jest  1200 lokalizacji. PLK wprowadzają kamery na kolejnych skrzyżowaniach. Celem tego jest zwiększenie poziomu zabezpieczeń, a także rejestracja zachowań kierowców. Jak informują PKP Polskie Linie kolejowe S.A., nagrania naruszające bezpieczeństwo uczestników ruchu trafiają w formie powiadomień na policję.

Kampania „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcąc ograniczyć negatywne zachowania kierowców i pieszych,  już od 12 lat prowadzą kampanię „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” . W ramach tych działań apelują zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych o zachowanie rozwagi. Celem jest edukacja społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem instruktorów nauki jazdy oraz kursantów ośrodków szkolenia kierowców. Mają oni okazję zobaczyć m.in. filmy przedstawiające niewłaściwe zachowania kierowców na przejazdach kolejowych.

Chcemy przez wskazanie błędów uczyć i eliminować najczęstsze przyczyny wypadków ­– mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dewastują urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo

Kierowcy często niszczą urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo na drodze. Zapominają, ile konsekwencji niesie za sobą takie zachowanie. Niejednokrotnie przyczyną jest brawura i pośpiech. Na takie zachowania narażeni są nie tylko pasażerowie samochodów, ale również podróżni w pociągach. To również liczne opóźnienia i utrudnienia w ruchu kolejowym.

Przebudują 182 przejazdy kolejowo-drogowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podwyższają poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce. W związku z tym w latach 2013-2017 wyremontowanych zostało ponad 1900 przejazdów. Powstał również specjalny projekt „Poprawa  bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”, gdzie w I etapie przebudowie ulegną 182 przejazdy kolejowo-drogowe. Realizowany będzie do 2019 roku. Kolejny etap skoncentruje się na budowie nowych skrzyżowań bezkolizyjnych. Na całość projektu przewidziano 400 mln zł. Współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

comments powered by Disqus