Rozmowy w sprawie Dolnych Młynów. Spór o funkcje kompleksu, hotel i wycinkę drzew

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W środę, 4 kwietnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyły się konsultacje dotyczące zagospodarowania kompleksu przy ul. Dolnych Młynów 10. W spotkaniu wzięli udział interesariusze projektu: Aldo Ibanez, przedstawiciel wieczystego dzierżawcy dawnej Cesarsko Królewskiej Fabryki Tytoniu i Cygar, radni Dzielnicy I Stare Miasto, aktywiści miejscy, najemcy lokali, a także mieszkańcy okolicznych kamienic.

Mały hotel, ale bez nowych miejsc parkingowych

– Powodem spotkania jest przygotowanie do dialogu i wypracowanie wspólnego planu, który dotyczyłby przyszłego kształtu kompleksu, ale również lokalnej społeczności – deklaruje Aldo Ibanez z Immobiliara Camins. – W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele niepotwierdzonych informacji dotyczących wyburzenia części budynków czy budowy hotelu. Ale to tylko koncepcje. Niezbyt często spotykamy się z sytuacją, w której deweloper pyta mieszkańców o zdanie w sprawie inwestycji, ale w tym przypadku chcemy uwzględnić potrzeby wszystkich zainteresowanych.

Według zapewnień Ibaneza, firma docenia inicjatywę właścicieli lokali, którzy sprawdzili się jako kreatywni gospodarze tego miejsca, dlatego zamierza zachować dotychczasowe funkcje, które spełnia kompleks przy Dolnych Młynów. Główną zmianą zdaje się uzupełnienie jego charakteru o działalność biurową, a także budowa hotelu. Ibanez podkreśla, że nie będzie to jednak duży kompleks hotelowy z 300 pokojami. Co więcej, inwestor chce uniknąć powstania w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej, a także nowych miejsc parkingowych.

W planach inwestora znajduje się za to zachowanie funkcji społecznej uwzględniającej wykorzystanie zielonego potencjału tego obszaru. Jednym z elementów nowej zabudowy okazuje się park, który ma być przedłużeniem planowanego parku między ulicami Dolnych Młynów i Karmelicką.

W obronie zieleni w rejonie ul. Rajskiej

Zapewnienia inwestora nie zadowalają jednak wszystkich zainteresowanych. W trakcie spotkania w ręce Ibaneza została złożona petycja przedstawicieli akcji „3 x TAK dla zieleni w rejonie Rajskiej”, pod którą podpisało się ponad 4 tys. osób. Głównym postulatem jest odstąpienie od zabudowy skweru przy ul. Czarnowiejskiej i zachowanie istniejącej tam zieleni publicznej.

– Złożony wniosek o wycinkę wszystkich 22 drzew przy ul. Czarnowiejskiej trudno interpretować inaczej, niż jako działanie wbrew interesom i na szkodę mieszkańców. Tym bardziej, że drzewa nie zostały przed złożeniem wniosku nawet przebadane, a ostatnie badania, które Urząd Miasta Krakowa przeprowadził, zanim teren został objęty przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdziły, że drzewa są zdrowe i nie zachodzą żadne okoliczności, które wskazywałyby na to, że istnieje konieczność ich wycięcia – czytamy w petycji.

– Uważamy, że punktem wyjścia do jakichkolwiek rozmów z lokalną społecznością na temat współtworzenia Dolnych Młynów powinna być jasna deklaracja o ochronie istniejącej zieleni przyulicznej, a nie jej zniszczenie i zabudowa, do czego inwestor cały czas uporczywie dąży, ignorując wolę mieszkańców – mówi Łukasz Maślona, współtwórca akcji „3 x TAK dla zieleni w rejonie Rajskiej” i podkreśla, że konsultacje uwzględniają konkretną wizję inwestora, a nie uwagi zgłaszane przez lokalną społeczność.

Wyniki badań gleby za dwa tygodnie

Kolejnym punktem rozmów była kwestia wykonania badań geologiczno-środowiskowych przy Dolnych Młynów. W marcu Fundacja Tytano umożliwiła inwestorowi wejście na teren kompleksu i pobranie próbek ziemi. Ich rezultaty poznamy za dwa tygodnie.

– Od 2003 roku mamy do czynienia z okresem zaniedbań z naszej strony i opieka nad terenem powinna być prowadzona regularnie – mówi Ibanez. – Wkroczenie na ten teren jest zatem konieczne, stąd potrzeba przeprowadzenia stosownych badań, które pozwolą określić poziom zanieczyszczenia, a nie skażenia, kompleksu. Zaraz po analizie próbek i opracowaniu raportu, zostanie on przekazany opinii publicznej.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus