Rozwiązania z uniwersytetu w Cambridge pomogą krakowskim naukowcom

fot. fot. malopolska.pl

Finansowe wsparcie badań naukowych i obiecujących rynkowo projektów powstających na uczelniach wyższych to zadania nowego funduszu inwestycyjnego, założonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W najbliższych czterech latach do funduszu zostanie przekazanych co najmniej 20 milionów złotych przeznaczonych na rozwój innowacyjnych projektów.Kraków wzorem Cambridge

Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych wzorowany jest na rozwiązaniach działających przy uniwersytecie w Cambridge. To właśnie tam co roku dzięki współpracy pomiędzy sektorami nauki, biznesu i samorządu finansowane są innowacyjne projekty już na wczesnym etapie rozwoju. Krakowski fundusz będzie działał na podobnej zasadzie, mając pierwszeństwo dostępu do pomysłów powstających na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Do 2021 roku założyciele funduszu będą zasilać go 5 mln zł rocznie – 80 proc. kapitału pochodzić będzie z MARR, natomiast 20 proc. z AGH. 

Według Jana Pamuły, pomysłodawcy projektu i prezesa MARR, inwestycja w innowacje jest zarazem światowym trendem, którym Polska powinna podążać. – Zaletą jest fakt, że wchodzimy do projektu w tak zwanej fazie zasiewu, czyli na jej początkowym stadium, co pozwala nam kompleksowo zbadać dany patent – mówi Pamuła. – Wszystkie spółki inwestują w projekty dopiero w fazie końcowej, my chcemy jednak podążyć wzorem uniwersytetu w Cambridge, gdzie otworzono do tej pory około siedmiu tysięcy spółek. Ta skala pokazuje, jaki model powinniśmy przyjąć.  

Komercjalizacja badań i generowanie zysków

Co w przypadku, gdy MARR zainwestuje i okaże się, że projekt nie przetrwa próby czasu? Pomysłodawcy funduszu biorą taką możliwość pod uwagę, ponieważ zamierzają pracować nad rozwojem kilku patentów jednocześnie. 

– Nie bez powodu wybraliśmy AGH – mówi Pamuła. – To właśnie tam w ciągu roku rodzi się kilkaset pomysłów. Będziemy pracowali więc równocześnie nad wybraną grupą najbardziej obiecujących projektów. W takim modelu pracy jesteśmy w stanie wyodrębnić te, które spotęgują rozwój, a co za tym idzie przyniosą oczekiwane zyski. Działania funduszu nie polegają tylko na inwestowaniu, a jego celem jest generowanie zysków, w których MARR będzie miał swój udział. Jednak w przeciwieństwie do komercyjnych, prywatnych rozwiązań nie będziemy zagarniali 90 proc. zysków. Zależy nam na czymś innym: zwiększeniu liczby komercjalizowanych badań, patentów i wdrożeń –dodaje.

Fundusz będzie mógł zainwestować w jeden projekt (w ramach kilku etapach jego rozwoju) nawet 1,25 mln złotych. Będzie także poszukiwał dla nich inwestorów zewnętrznych. Co ciekawe, łączna wartość inwestycji w jeden projekt może wynieść 17,25 mln złotych.

„Bank pomysłów” potrzebuje finansowania

Innowacyjne technologie w najróżniejszych dziedzinach życia od medycyny przez motoryzację po rozrywkę, będą pochodziły z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W przyszłości działania funduszu mogą jednak wyjść poza obszar AGH. Wstępne zainteresowanie wykazały m.in. Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska.

– Nie zależy nam na tym, aby być pierwszym takim projektem w Polsce. Naszym celem jest zmiana świadomości i uruchomienie mechanizmów, które od lat są obecne w najlepszych ośrodkach naukowych oraz instytutach badawczych na Zachodzie – mówi Jerzy Lis, prorektor AGH do spraw współpracy. – Polskie uczelnie posadają bank pomysłów – projekty studenckie, działania kół naukowych, prace doktorskie, brakuje im jednak banku finansowego, który będzie stanowił naturalne połączenie między światem nauki a biznesu. Partnerstwo jest wpisane w misję funduszu. To jedyny sposób na wejście na rynek i wdrożenie poszczególnych pomysłów w życie.

AGH znajduje się w czołówce polskich uczelni, które otrzymują najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe z Urzędu Patentowego RP oraz największą liczbę patentów europejskich w Polsce. Na uczelni od 2007 r. działa Centrum Transferu Technologii zajmujące się wspieraniem procesów transferu wiedzy i technologii, natomiast od 2010 r. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., które wspiera wynalazców w tworzeniu tzw. spółek spin-off w oparciu o innowacyjne technologie powstające w AGH.

comments powered by Disqus