Ruszają konsultacje w sprawie zmian granic dzielnic

11 września rozpoczną się spotkania, podczas których mieszkańcy będą poproszeni o wyrażenie opinii na temat ewentualnych zmian granic niektórych dzielnic.

Konsultacje to pokłosie uchwał przyjętych przez radnych dzielnic VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i X Swoszowice w sprawie korekty istniejących granic, popartych podpisami mieszkańców. Chodzi o wyłączenie z obszaru Dębnik fragmentu osiedla Kliny i przyłączenia go do Swoszowic. Druga kwestia to całkowite odłączenie fragmentu wspomnianego osiedla będącego w granicach Dzielnicy X i przyłączenie go do Łagiewnik-Borku Fałęckiego. Z taką propozycją wyszli radni „Dziewiątki”, powołując się w swojej uchwale na kryteria historyczne i demograficzne.

Spór polityczny w tle

Zmiana dotychczasowego przebiegu granic jest osią sporu politycznego, toczącego się w strukturach Rady Dzielnicy X. Część radnych Swoszowic skarży się bowiem na niesprawiedliwą ich zdaniem redystrybucję środków przyznawanych dzielnicom. Według nich osiedle Kliny jest balastem drenującym kasę dzielnicy, ze szkodą dla „starych” osiedli domków jednorodzinnych.

Współpraca naukowa

Konsultacje społeczne to jeden z etapów poprzedzających prace nad korektą mapy Krakowa. Jak mówi Jan Machowski, rzecznik magistratu, w tej sprawie urząd zawarł z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim specjalne umowy.

– Intencją współpracy z partnerami naukowymi jest stworzenie ekspertyz dotyczących oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście przywołanych istniejących uwarunkowań prawnych i faktycznych. Celem prac jest stworzenie elementów składowych modelu analitycznego, który mógłby w przyszłości być wykorzystywany – stanowić punkt odniesienia do prac analitycznych na terenie całego miasta – tłumaczy.

Wnioski ze spotkań konsultacyjnych posłużą ekspertom z krakowskich uczelni do dokonania całościowej oceny przebiegu ustalonych granic. Przedstawiciel magistratu przyznaje, że procedura konsultacji społecznych jest standardem podejmowanym w trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wdrażanie idei wspólnoty samorządowej. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań.

Dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki:

- 14 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52,

- 28 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52.

Dla mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki:

- 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13,

- 29 września 2017 r. (piątek) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13.

Dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice:

- 13 września 2017 r. (środa) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5,

- 26 września 2017 r. (wtorek) godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki Łagiewniki-Borek Fałęcki Swoszowice
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale