Spór o nowy pas startowy w Kraków Airport. Sąd oddalił skargę gminy Zabierzów

fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

We wtorek, 27 marca Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę gminy Zabierzów dotyczącą budowy nowego pasa startowego w Kraków Aiport. W tej chwili władze krakowskiego lotniska czekają na wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

RDOŚ wszczął postępowanie

W maju 2016 roku wspólnicy spółki krakowskiego portu lotniczego, której udziałowcami są lotnisko, gmina Kraków, gmina Zabierzów i województwo małopolskie, podjęli uchwałę dotyczącą zatwierdzenia planu inwestycyjnego lotniska, który zakładał m.in. budowę nowej drogi startowej. Gmina Zabierzów, w obawie przed uciążliwym wzrostem hałasu, zgłosiła jednak skargę do sądu okręgowego w Krakowie. Według Moniki Pabisek, rzecznika Kraków Airport poniedziałkowa decyzja sądu, który oddalił uwagi gminy Zabierzów, potwierdza, że uchwała została podjęta w sposób transparentny, a także z poszanowaniem ładu korporacyjnego i dobrych obyczajów.

W tej chwili trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 27 grudnia 2017 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił raport dotyczący oddziaływania inwestycji na środowisko. Na początku lutego tego roku, RDOŚ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

– Do poniedziałku, 12 marca, strony mogły składać uwagi i wnioski do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – mówi Monika Pabisek. – Obecnie RDOŚ analizuje wszystkie zebrane dowody, jednak wciąż nie znamy terminu wydania decyzji. Utrzymujemy jednak, że oddziaływanie akustyczne inwestycji zostało dokładnie przeanalizowane i opisane zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Trzeba pamiętać, że na terenach otaczających lotnisko Kraków-Balice głównym źródłem hałasu poza ruchem lotniczym i ruchem pojazdów na terenie lotniska jest autostrada A4.

Warianty z myślą o mieszkańcach, środowisku i pasażerach 

Nowa droga startowa zastąpi dotychczas użytkowaną, co oznacza, że na krakowskim lotnisku będzie funkcjonowała tylko jedna droga. Kraków Airport bierze pod uwagę dwa warianty budowy: północny, będący najkorzystniejszym dla środowiska oraz centralny, czyli racjonalny wariant alternatywny. Jak twierdzi Pabisek, proces ustalenia poszczególnych opcji był prowadzony w taki sposób, by wyłonić rozwiązania, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami technicznymi (długość, orientacja, nośność nawierzchni), ale zarazem jakościowymi, czyli oddziaływaniem na mieszkańców, środowisko czy wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

– Istotnym kryterium było również utrzymanie operacyjności lotniska podczas procesu inwestycyjnego i brak konieczności długoterminowego zamykania go, aby nie spowodować odcięcia aglomeracji krakowskiej od dostępu do transportu lotniczego – dodaje Pabisek. Tym samym wariant północny stanowi nieznaczną modyfikację położenia obecnej drogi startowej i zakłada minimalne odchylenie względem jej przebiegu.

comments powered by Disqus