„Suszenie” w jednym celu - „skuteczna walka z piratami drogowymi”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jeden z naszych czytelników zastanawia się, czy w związku z wycofywaniem radarów typu Iskra ci, którzy zostali ukarani mandatami na podstawie pomiaru urządzenia, mogą domagać się… zwrotu kary. To może pozostawać w sferze żartu, a policja twierdzi, że wszystko, co robi – robi dla dobra obywateli.

Należy jednoznacznie powiedzieć, że nie każda sprawa w sądzie związana z ukaraniem kierowcy mandatem na podstawie wskazania radaru jest z góry przez niego wygrana. Choć tak by się mogło wydawać. W sądach toczone są rozprawy, jednak ich wynik często jest z góry przesądzony.

Aby podważyć wynik radaru typu Iskra, w momencie wykonywania pomiaru muszą zapanować odpowiednie warunki – na przykład duża wilgotność czy silne oddziaływanie linii wysokiego napięcia oraz zbyt duża odległość policjanta od kontrolowanego samochodu. Również badanie prędkości pojazdu, kiedy wokół jest więcej samochodów, może budzić wątpliwości sędziów. Orzecznictwo jest jednak różne.

Najprościej byłoby, gdy policja prowadziła jakąkolwiek statystykę dotyczącą spraw związanych z Iskrami. Tego nie ma. – Komenda Główna Policji nie prowadzi statystyk dotyczących odmowy przyjęcia mandatu i sposobu zakończenia sprawy przed sądem – informuje Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP.

W trosce o obywateli

Komenda główna przypomina, że prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, w których ginie kilka tysięcy osób rocznie. A wykorzystywanie urządzeń służących do mierzenia prędkości ma tylko jeden cel – „skuteczną walkę z piratami drogowymi, a co za tym idzie – dbałość o bezpieczeństwo na polskich drogach”.

– Wszystkie urządzenia służące do pomiaru prędkości, będące na wyposażeniu policji, posiadają świadectwa legalizacji pierwotnej, a co 12 miesięcy są poddawane legalizacji wtórnej przez Okręgowe Urzędy Miar – informuje Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Gdy radary tracą zatwierdzenie wydane przez Główny Urząd Miar bądź aktualnych dokumentów legalizacyjnych czy wydania decyzji o odmowie ich legalizacji, mierniki prędkości „Iskra-1” będą stopniowo zastępowane przez laserowe mierniki prędkości z wizualizacją.

Jak informuje Ciarka, w tym roku policja zakupi 200 takich laserowych mierników, tyle samo zaplanowano na 2018 rok. –  Obecnie trwa procedura przetargowa – dodaje przedstawiciel KGP.

Małopolska policja w 2016 roku przeprowadziła 11 akcji pt. „Prędkość”. Skontrolowałą 31 437 pojazdów, w 26 342 przypadkach ujawniła przekroczenia prędkości i nałożyła 25 382 mandatów karnych.

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale