Szkody po wichurze. Jak otrzymać odszkodowanie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Efektem ostatnich wietrznych dni i nocy są m.in. uszkodzone domy, samochody i ogrodzenia. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie?

Magistrat informuje, że należy wypełnić wniosek „Zgłoszenie szkody”, dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w zgłoszeniu wraz z dokumentację fotograficzną i przesłać na adres e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl lub złożyć go osobiście w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Reymonta 20 (stadion Wisły Kraków) wejście LE od ulicy Reymana, pierwsze piętro pok. 72. W przypadku, gdy szkoda nie została zgłoszona do ZZM, jest możliwość powołania się na polisę OC u swojego ubezpieczyciela.

Co ważne, odszkodowanie można uzyskać tylko za szkody, które zostały wyrządzone przez drzewa znajdujące się w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej. Pod warunkiem, że drzewo było w złym stanie fitosanitarnym i wymagało wcześniejszej wycinki lub prac pielęgnacyjnych.

comments powered by Disqus