Technika górą, „ogólniaki” w odwrocie [RAPORT]

fot. Krzysztof Kalinowski
Spada zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących. Młodzież zauważyła dosłowne korzyści z nauki w szkołach technicznych. To wnioski z kolejnej edycji „Badania losów absolwentów szkół zawodowych”, realizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Jak czytamy w raporcie, w ostatnich latach odnotowuje się znaczne zmiany preferencji edukacyjnych młodzieży. To efekt odczuwalnego w kraju niżu demograficznego. O ile w 2006 roku dzieci w wieku 15 lat było 48549, to dziesięć lat później liczba uczniów w tym wieku spadła do poziomu 35820. Spadek liczby uczniów najbardziej odbił się na liceach ogólnokształcących. Przed dekadą absolwenci liceów stanowili ponad połowę wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 55 proc. w 2016 roku ich odsetek spadł do poziomu 48 proc. Tendencję spadkową zaliczyły również zasadnicze szkoły zawodowe, których liczba absolwentów zmniejszyła się o 1,4 tys. osób – do poziomu 5829.

Technika rosną w siłę

Tendencję wzrostową odnotowują natomiast technika. W 2006 roku absolwenci tych szkół stanowili 26 proc. ogółu abiturientów. W 2016 roku ich liczba wzrosła do poziomu 34 proc.

Jak pokazują autorzy raportu, „wspomniane dane wskazują na zmianę preferencji edukacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej, wyrażającej się w opinii, że lepiej być dobrym fachowcem niż bezrobotnym magistrem”. Liczby pokazują, że wśród młodzieży przestaje dominować przekonanie, że wyższy poziom wykształcenia gwarantuje sukces zawodowy, potwierdzają także obserwowany na rynku pracy wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Na dodatek wzrasta liczba absolwentów szkół technicznych, starających się podnosić swoje kwalifikacje. 48 proc. absolwentów techników po roku od ukończenia szkoły kontynuowała edukację, przy czym 25% stanowiła grupa, łącząca naukę z pracą, a 23 proc. poświęcało się wyłącznie nauce. Dla porównania wśród absolwentów szkół policealnych wyniósł on 11 proc., a wśród kończących zawodówkę jedynie 7 proc.

Kulejące praktyki

Pewną bolączką uczniów techników jest brak przygotowania praktycznego. Skarżyli się na niewystarczającą liczbę godzin praktyk, co przekłada się na liczby. Jedynie 38 proc. absolwentów wykorzystywało zdobyte w czasie nauki umiejętności – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w aktualnej pracy.

Lepsze zarobki

Przewaga techników wyraża się również w średnim poziomie wynagrodzenia za pracę. W 2016 roku absolwenci tych szkół zarabiali średnio 2101, podczas gdy absolwenci zawodówek 2087 zł, zaś kończący szkoły policealne – 1725 zł. Kończący technika mogli cieszyć się także z najwyższego wzrostu poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednimi turami badania. Od 2015 roku ich pensje wzrosły średnio o 308 zł, wśród absolwentów ZSZ ów wzrost był o połowę niższy, natomiast pensje kończących szkoły policealne wzrosły jedynie o 99 złotych.

Badanie MORR wskazuje jeszcze jeden pozytywny trend. Wśród absolwentów małopolskich szkół technicznych spada odsetek tzw. NEET-sów, czyli osób biernych zawodowo – niepracujących, nieuczących się i nie poszerzających kwalifikacji. W ostatnich pięciu latach (pomiędzy 2012 a 2016 rokiem) ich odsetek spadł z 19 do 9 procent. Jak przekonują specjaliści z MORR, wynika to z kierowania do młodzieży znacznych środków wsparcia finansowego, nie bez znaczenia jest obserwowany od kilku lat spadek poziomu bezrobocia i poprawa warunków zatrudnienia.

Pełną treść raportu znajdziecie na stronie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dostępnej tutaj.

comments powered by Disqus