„To najlepszy możliwy interes”. Korzystne porozumienie dla muzeów

fot. Marek Marszałek

Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa podpisało porozumienie dotyczące współpracy. Na jego mocy Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, będzie również pomagać m.in. przy organizacji wydarzeń.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa stanie się partnerem dla obu muzeów. W praktyce, jego członkowie będą udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa czy popularyzować dorobek obu muzeów i organizacji wydarzeń.

Porozumienie 3 stycznia podpisali prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

–  Towarzystwo postrzegamy jako podstawowe zaplecze społeczne dla naszych działań. Muzeum funkcjonuje dzisiaj jako lepiszcze, które z jednostek tworzy społeczność. Podpisując porozumienie, robimy najlepszy, możliwy interes. W ten sposób informujemy, że to są nasze muzea i służą miastu, ale także świadomemu przeżywaniu bycia mieszczaninem – powiedział Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Dziedzictwo „na sprzedaż”

– Działania Towarzystwa, zarówno popularyzatorskie, jak i wydawnicze, stanowią doskonałą płaszczyznę dla opracowywania i „sprzedawania” tego dziedzictwa, które znajduje się w zbiorach MNK – mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. – Planujemy podjęcie wspólnych działań, które będą znacząco poszerzały grono odbiorców tego, co dzieje się w naszym muzeum.

Betlej podkreśla również, że będzie to współpraca oparta na partnerstwie. – To rzecz w dzisiejszych czasach istotna – stwierdza. – Budowa sieci połączeń pomiędzy różnego rodzajami grup, chcącymi tworzyć i zachowywać dziedzictwo Krakowa, wpływa mocno na tożsamość miasta.

TMHiZK to najstarsza polska organizacja społeczna, która bada i chroni dziedzictwo kulturowe. Na przełomie 2016 i 2017 roku świętuje swoje 120-lecie. Wśród jego założycieli byli m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale