Unia dofinansuje studium wykonalności dla krakowskiego metra

fot. Krzysztof Kalinowski

10 milionów złotych będzie kosztowało studium wykonalności metra w Krakowie. W poniedziałek miasto podpisało umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia. 50 proc. sumy wniesie miasto jako wkład własny, drugą połowę wyłoży Unia Europejska. Projekt ma być gotowy pod koniec 2019 roku.

Działania miasta są pochodną wyników referendum z 25 maja 2014 roku, w którym ponad połowa mieszkańców opowiedziała się za budową podziemnej kolei. W wyniku prac powołanego przez prezydenta zespołu zadaniowego – w jego skład weszli urzędnicy magistratu, przedstawiciele krakowskich uczelni i niezależni eksperci – został określony zakres rzeczowy do zlecenia opracowania „Studium rozwoju systemu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”.

Objęło ono cały obszar miasta, uwzględniając różne warianty rozwoju sieci transportowej. Jego celem było zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla systemu transportowego, mającego ograniczyć wzrost udziału indywidualnego transportu samochodowego i zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej.

Najpierw konsultacje

Zespół przeprowadził dodatkowe konsultacje z resortami infrastruktury i rozwoju oraz przedstawicielami inicjatywy JASPERS (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów, usprawniających przygotowania projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE i pomoc państwom członkowskim w szybszym i efektywniejszym wykorzystaniu dotacji), które potwierdziły, że dopiero takie opracowanie będzie podstawą do uzyskania ewentualnego dofinansowania ze środków wspólnotowych do dalszych prac projektowych i ich realizacji.

Kilka wariantów

W ramach opracowania, eksperci przeprowadzili analizy m. in. społeczno-gospodarcze, ekonomiczne czy wpływu na środowisko. Zespół przygotował kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których rekomendację do dalszej realizacji uzyskał wariant IV.3 „MetroMetrobus”, zakładający budowę jednej, liczącej ok. 15 km linii metra, prowadzącej z zachodu na wschód, wraz z rozwojem sieci szybkiego tramwaju bez budowy dodatkowego tunelu. Rozbudowa systemu KST miałaby polegać na modernizacji i podniesieniu parametrów istniejącej sieci tramwaju tradycyjnego, budowie nowych tras i zapewnieniu priorytetu przejazdu tramwajów w systemie sterowania ruchem. Wyniki opracowania stanęły u podstaw decyzji o kontynuacji prac projektowych nad studium wykonalności.

Akceptacja MR i KE

Decyzja o budowie metra wymaga opracowania dokumentacji o bardzo wysokim stopniu szczegółowości, co niesie za sobą zdecydowanie wyższe koszty, trudne do poniesienia przez miasto. Dlatego też magistrat przygotował wniosek o dofinansowanie opracowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską. Wniosek uzyskał rekomendację Ministerstwa Rozwoju, co otworzyło drogę do jego oceny przez Komisję Europejską, która także zaakceptowała wniosek miasta.

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale