ZIS: Wisła dobrze wiedziała, że musi spłacić dług. I do tego się zobowiązała