Pomnik i skwer pamięci zostaną ufundowane przez kibiców?