Mieszkanie Plus: ze specjalnych spółek fundusze na budowę m.in. akademików i domów opieki

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Sejmie jest już projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Nowe prawo ma na celu zachęcić przedsiębiorców do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem. Pieniądze zgromadzone w specjalnych firmach mogą posłużyć w Krakowie do inwestowanie m.in. w akademiki czy domy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Projekt ustawy o FINN jest kolejnym elementem programu Mieszkanie Plus.

– Budownictwo mieszkaniowe powinno być finansowane w znacznie większym stopniu z oszczędności gromadzonych przez przyszłych emerytów, bo dziś prawie zupełnie nie jest. Na świecie od kilku do kilkunastu procent tego rodzaju oszczędności jest inwestowane właśnie w nieruchomości w tym nieruchomości mieszkaniowe. W Polsce praktycznie tego rodzaju inwestycje są nieobecne – mówił na początku września Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Taki stan rzeczy ma zmienić akt prawny, który został skierowany w Sejmie do pierwszego czytania. – Ustawa ułatwia drobnym inwestorom inwestowanie w wynajem nieruchomości w taki sposób, żeby pieniądze były bezpieczne oraz zwrot zainwestowanego kapitału był dla nich na atrakcyjnym poziomie – mówił w parlamencie Filip Świtała, wiceminister finansów.

Resort proponuje, aby do polskiego porządku prawnego wprowadzić status firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN). – Ta firma będzie mogła bezpośrednio inwestować w nieruchomości mieszkalne i wynajmować je, prowadzić działalność w zakresie najmu bądź posiadać spółki zależne – podkreślał Świtała.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podkreślił, że spółki zależne będą wynajmowały nieruchomości mieszkalne osobom zainteresowanym, a dochody będą opodatkowane bardzo preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 8,5 procent. Podatek nie będzie pobierany w momencie, kiedy dochody z najmu nieruchomości są osiągane, ale dopiero wówczas gdy nastąpi wypłata dywidendy na rzecz faktycznego inwestora.

Akademiki i domy opieki

Pieniądze zgromadzone przez Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości będą mogły być inwestowane w standardowe bloki mieszkalne. Szeroka definicja ustawowa budynku mieszkalnego pozwala na inwestowanie m.in. w domy studenckie czy internaty dla młodzieży. Realizacja pierwszego prywatnego akademiku w Krakowie pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu inwestycje na rynku w mieście akademickim.

Z nowych rozwiązań prawnych będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy chcący prowadzić placówki zapewniające opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

– Myślę, że będą tym zainteresowani zarówno deweloperzy, jak i najemcy mieszkań. To jest bardzo stabilna inwestycja, dlatego że jest to inwestycja w spółkę, która ustawowo ma nakazane osiągać dochody tylko i wyłącznie z rynku nieruchomości – mówił kilka dni temu na konferencji prasowej Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.

comments powered by Disqus