Zmiany w największej podgórskiej instytucji

Siedziba Centrum Kultury Podgórza fot. Facebook/Centrum Kultury Podgórza

Zmiana wizerunku, nowoczesne zarządzanie oraz jeszcze większy udział w życiu społecznym prawobrzeżnej części Krakowa – takie zadania ma przed sobą nowopowstałe Centrum Kultury Podgórza.

Od poniedziałku zacznie działać Centrum Kultury Podgórza, które powstaje w miejsce Domu Kultury „Podgórze”. Jak tłumaczy dyrektora nowej instytucji zmiana ma na celu unowocześnienie funkcjonowania jednostki w obszarze zarządzania kulturą oraz koordynację działań 17 podległych filii. – Nowy statut ma nadać Centrum Kultury Podgórza odpowiednią rangę i status, uwzględniający jego szeroki zakres działania – podkreśla Anna Grabowska.

Pozyskiwanie środków oraz zmiana wizerunku

Oprócz zmian programowych Centrum Kultury Podgórza planuje zintensyfikowanie działań w obszarze pozyskiwania środków finansowych ze środków zewnętrznych. Wraz ze zmianą statutu wprowadzony zostanie nowy logotyp instytucji.

– Zaprojektowany znak ma charakter typograficzny i składa się z nazwy Centrum Kultury Podgórza. Klasyczne kształty liter budujące logo zostały poddane rożnorodnym modyfikacjom, aby nawiązać do szerokiego spektrum aktywności podejmowanych przez Centrum. Świadoma ingerencja w rysunek liter sprawia, że znak zyskuje niepowtarzalny wyraz, nie traci przy tym na czytelności – mówi autor logotypu dr Peter Javorik z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

– Podstawowy cel to zbudowanie wśród naszych odbiorców świadomości, że instytucje działające w ich społecznościach lokalnych to część większej całości jaką jest Centrum Kultury Podgórza. Chcemy, aby nasze działania promocyjne zapewniły nam lepszą identyfikację i rozpoznawalność, ale także budowały poczucie tożsamości – kończy Anna Grabowska.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale