7/7 ×

Kraków przykryty smogiem. Zdjęcia z kopca Kościuszki