20 kontroli żurawi i szereg wykrytych nieprawidłowości

Marzec 2016 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Szereg nieprawidłowości wykryli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy na terenie budowy „Nowych Czyżyn”. Po 20 kontrolach żurawi wieżowych zostały wydane 173 decyzje i 12 mandatów w związku z nieprzestrzeganiem prawa. Kontrole te jak i nieprawidłowości stwierdzone w raportach pokontrolnych nie wiążą się w żaden sposób ze śmiercią jednego z operatorów żurawia w listopadzie.

Na razie brakuje oficjalnych informacji dotyczących wstępnych wyników postępowania sprawdzającego okoliczności śmierci 61-letniego operatora żurawia. – Postępowanie jest w toku. Inspektor czeka na wyniki sekcji zwłok, których jeszcze nie otrzymał – informuje Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Krakowie. Na pytanie, kiedy można spodziewać się wyników sekcji zwłok, nie odpowiedziała prokuratura, które ja zleciła. Wciąż czekamy na korespondencję w tej sprawie od rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Blisko 13 tys. zł za mandaty

Anna Majerek poinformowała nas też o tym, że budowa była pod stałą kontrolą inspektorów. Urzędnicy zainteresowani byli też żurawiami, których równocześnie było na placu najwięcej 20. – Budowa jest przez inspektorów pracy systematycznie kontrolowana w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy, w tym także w zakresie spraw związanych z transportem materiałów przy użyciu żurawi wieżowych – zaznacza Majerek.

– W wyniku prowadzonych łącznie 20 kontroli na tej budowie wydano 173 decyzje, a za stwierdzone wykroczenia nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 12 800 zł – wylicza.

Nie płacili za nadgodziny?

Jak twierdzi pracownik Okręgowej Inspekcji Pracy, w trakcie przeprowadzonych kontroli ujawniono wiele ogólnych nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Były one jednak skutecznie usuwane w czasie kontroli.

Jakie nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy? Między innymi chodziło o ewidencję czasu pracy operatorów i wynagrodzenie za nadliczbowe godziny, niewystarczającą komunikację radiową pomiędzy poszczególnymi operatorami czy problemami z ustalaniem i odczytywaniem dopuszczalnych prędkości wiatru w trakcie pracy.

Zastrzeżenia pojawiły się również co do braku wystarczających umiejętności osób wyznaczonych jako hakowych w zakresie zapinania ładunków, nieprawidłowego składowania stali zbrojeniowej w transportach samochodowych uniemożliwiającego bezpieczny rozładunek i złego stanu technicznego eksploatowanych zawiesi oraz niewłaściwego sposobu transportu prefabrykowanych elementów stalowych.

comments powered by Disqus