31 organizacji z dofinansowaniem rachunków za centralne ogrzewanie

fot. Krzysztof Kalinowski

Czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymało w tym roku 31 fundacji i stowarzyszeń.

W poniedziałek odbyła się gala XV edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Krakowski Holding Komunalny jako właściciel Ekospalarni Kraków wziął w niej udział już po raz szósty.

Celem akcji jest niesienie wsparcia dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz wykluczonym społecznie.

– Już po raz drugi z rzędu akcja charytatywna „podzielmy się ciepłem” odbywa się w czasie pandemii. Tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że pomoc, którą niesiemy jest jeszcze bardziej potrzebna. Jako producent energii elektrycznej i cieplnej w sposób szczególny dzielimy się z organizacjami pozarządowymi tym, co mamy najlepszego. Pomagać takim organizacjom jak te dzisiaj obdarowane to prawdziwy zaszczyt – mówi Marcin Kandefer, członek zarządu KHK.

Producenci energii: PGE Energia Ciepła SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, CEZ Skawina SA oraz Krakowski Holding Komunalny SA zgodnie i solidarnie wspierają krakowskie organizacje pozarządowe już 15 lat.

Czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymało w tym roku 31 fundacji i stowarzyszeń. W 2021 r. łączne wsparcie dla organizacji to kwota 150 tys. złotych. W ramach wszystkich przeprowadzonych akcji od 2007 pomoc dla organizacji pozarządowych wyniosła 1 mln 750 tys. zł.

Symboliczne czeki z kwotami wsparcia podczas uroczystej gali otrzymały następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 • Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Fundacja Nowe Centrum
 • Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie
 • Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami
 • Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
 • MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 • Dom Ronalda McDonalda w Krakowie /Fundacja Ronalda McDonalda/
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
 • Fundacja Ukryte Skrzydła
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
 • Stowarzyszenie „Lajkonik”
 • Bank Żywności w Krakowie
 • Fundacja Internationaler Bund Polska
 • Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
 • Fundacja Bariera
 • Krakowska Rada Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych KLIKA
comments powered by Disqus