Abp Jędraszewski z platynową nagrodą ustanowioną przez polityków PiS-u

Zarząd Województwa Małopolskiego przybył w poniedziałek do kurii metropolitarnej, aby wręczyć abp. Markowi Jędraszewskiego specjalną nagrodę.

Podczas spotkania marszałek Małopolski Witold Kozłowski wraz z przedstawicielami województwa wręczyli ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu Platynową Nagrodę Polonia Minor. Urząd marszałkowski w komunikacie prasowym wyjaśnia, że to „wyraz najgłębszego szacunku i wdzięczności za arcypasterską posługę w Archidiecezji Krakowskiej oraz apostolską i pełną życzliwości troskę o powierzonych opiece wiernych”.

Marszałek chwali arcybiskupa

– Nagroda ta jest również wyrazem wdzięczności za przynoszącą dobre owoce współpracę z samorządem województwa oraz stałą i bezcenną przychylność sprawom Małopolski i Małopolan – podkreślają urzędnicy.

– Dziękuję, że był ekscelencja z nami we wszystkich – codziennych i odświętnych, radosnych i poważnych – chwilach życia naszej regionalnej wspólnoty w ciągu minionych lat. W sposób szczególny jestem – podobnie jak i Małopolanie – wdzięczny za wyrażenie zgody i wsparcie inicjatywy ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Małopolski – mówił marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

– W tej szczególnej chwili pragnę też zapewnić waszą ekscelencję, że wierzę, iż w kolejnych latach samorząd województwa nadal będzie w swoich działaniach kierował się dobrem mieszkańców czerpiąc przy tym z nauk świętego Jana Pawła II i patrząc na przykłady życia licznych świętych, którzy w ciągu wieków na tej ziemi służyli Bogu i bliźnim – dodawał Witold Kozłowski.

Arcybiskup jako pierwszy otrzymał platynową nagrodę

Nagroda Polonia Minor to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez władze Województwa Małopolskiego. Przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

Nagroda Polonia Minor posiada cztery stopnie. Platynowa Polonia Minor, którą wręczono metropolicie krakowskiemu, to pierwszy – najwyższy stopień tego uhonorowania.