Architektura miast. Krakowska perspektywa. Zapraszamy na spotkania

W ramach projektu Architektura miast. Krakowska perspektywa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkania otwarte poświęcone współczesnej architekturze miast. Naszymi gośćmi  są wybitni znawcy tematu, dzięki którym mamy możliwość poszerzenia wiedzy na temat współczesnej architektury i problemów wielkiego miasta. Prelegenci zwrócą uwagę na różne aspekty miejskiej architektury Krakowa. Spotkania mają na celu pokazanie jak niezwykłym fenomenem jest pojmowanie przestrzeni architektonicznej i zwrócenie uwagi na niezwykłość takiego wymiaru jakim jest przestrzeń miasta.

Najbliższe spotkania odbędą się:

-> 29 czerwca 2019 r. spotkamy się z Filipem Springerem by zastanowić się nad nowoczesną architekturą w mieście z historią i zabytkami, godz. 17.00

-> 7 września 2019 r. wraz z Teresą Latuszewską-Syrdą z inicjatywy Lechstarter oraz Agnieszką Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60+ porozmawiamy o sile społeczeństwa obywatelskiego i działalności „aktywisty-architekta”, godz. 17.00

-> 18 września 2019 r. spotkamy się z dr hab. Moniką Bogdanowską, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, by dowiedzieć się jakie możliwości zmian architektonicznych w mieście z zabytkami i historią mają aktywni obywatele, godz. 17.00

-> 28 września 2019 r. porozmawiamy z urbanistą Pawłem Jaworskim o tym jak gospodarować miejską przestrzeń, godz. 17.00

Wszystkie spotkania odbywać się będą w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w sali 53.

 

Do tej pory w ramach projektu odbyły się 3 spotkania. Tych, którzy je przegapili zapraszamy do odwiedzenia naszego bibliotecznego kanału na Youtube.

Naszymi gośćmi byli:

Beata Chomątowska (11.05.2019 r.) - dlaczego wciąż betonujemy rzeczywistość i jak się mieszka w domach z betonu.

Dorota Leśniak-Rychlak (29.05.2019 r.) - przedstawicielka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” -  o odpowiedzialności społecznej za przestrzenie miejskie w Krakowie.

Artur Wabik (15.06.2019 r.) z którym rozmawialiśmy o sztuce w przestrzeni publicznej.

 

Architektura miast. Krakowska perspektywa to również cykl warsztatów projektowych - „Zielona Czytelnia”, które prowadziły architektki Dominika Wilczyńska i Barbara Nawrocka.

W tym czasie uczestnicy i uczestniczki stworzyli wytyczne dotyczące zagospodarowania zielonego terenu za budynkiem biblioteki tak, aby mógł on pełnić funkcję czytelni w plenerze. To ważny obszar w skali miasta, objęty ochroną konserwatorską oraz sąsiadujący bezpośrednio z działką, która wysiłkiem aktywistów i aktywistek już wkrótce może przekształcić się w park miejski. Podczas zajęć powstał projekt wielofunkcyjnych mebli miejskich dla zielonego otoczenia biblioteki o nazwie RAJSKIE WYSPY. Projekt małej architektury, który może stać się początkiem zmian na tym obszarze, został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt Architektura miast. Krakowska perspektywa to projekt wyjątkowy i wielowątkowy, oprócz spotkań i warsztatów projektowych „Zielona Czytelnia”, zorganizowaliśmy również warsztaty „Poradnik Aktywnego Obywatela” prowadzone przez znaną krakowską aktywistkę - Annę Cioch. Omawiamy tematy dotyczące: pozyskiwania informacji o planowaniu przestrzennym, możliwościach włączenia się w proces planowania przestrzennego, sposobach wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, realizacji własnych inicjatyw i uzyskania na nie dofinansowania. Podczas spotkań sięgamy po przykłady udanych i nieudanych procesów w Krakowie i innych miastach, omawiamy kolejne kroki, które prowadziły do dobrych zmian, zapoznajemy się z aktami prawnymi, regulujących dany obszar, a na podstawie zebranych informacji wspólnie projektujemy internetowy Poradnik Aktywnego Obywatela, po który będzie mogła sięgnąć każda osoba chcąca włączyć się w życie swojego miasta.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

comments powered by Disqus