Będzie całkowity zakaz palenia węglem

Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego zdecydowali, że na najbliższej sesji sejmiku złożą autopoprawkę do projektu uchwały antysmogowej. Marek Sowa, marszałek Małopolski poinformował, że władze będą chciały całkowicie zakazać palenia węglem w Krakowie.

Ponad dwa tygodnie temu Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały, w którym urzędnicy określili, jakie paliwa będą dozwolone do użytku na terenie miasta. Politycy uszczegółowili, że do ogrzewania będzie można stosować gaz ziemny oraz olej opałowy. Największe kontrowersje wzbudził jednak zapis mówiący o tym, że dalej w Krakowie można korzystać z węgla, ale tylko w piecach i kominkach, których wielkość emisji pyłu z wykorzystywanego urządzenia nie jest wyższa niż 40mg/m3 (pyłu całkowitego, emitowanego z kotła).

Po konsultacjach społecznych, władze Małopolski zmieniły zdanie i będą wnioskować o całkowity zakaz palenia. Teraz wszystko leży w rękach radnych sejmiku, którzy ostatecznie zadecydują, czy w Krakowie zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z węgla. – Wpłynęło 2500 uwag. 90 procent opowiedziało się za całkowitym zakazem stosowania węgla – mówi marszałek Marek Sowa. Wniosków o całkowity zakaz palenia węglem wpłynęło 2267, z czego 1111 domagało się zakazu stosowania wszystkich paliw stałych, 1027 wpłynęło poprzez stronę chceoddychac.pl, natomiast 129 wniosków domagało się tylko zakazu stosowania węgla, bez wskazywania na dopuszczenie drewna.

Wierzę, że 25 listopada na sesji wprowadzony zostanie zakaz. Wierzę, ze radni podniosą za tym rękę! – komentuje decyzję Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Zaktualizowany projekt uchwały zostanie podjęty podczas czwartkowego posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego i następnie przekazany do komisji Sejmiku.

comments powered by Disqus