Będzie wspólny bilet komunikacji miejskiej i Kolei Małopolskich

fot. Krzysztof Kalinowski

Póki co, jednolita taryfa będzie obowiązywać na czas trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który potrwa od 16 – 22 września. Jednak samorządowcy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniami, które być może już niebawem pozwolą na pełną integrację taryf biletowych.

Jak powiedział Jacek Krupa, marszałek Małopolski, integracja systemu transportu publicznego jest jednym z priorytetów samorządu wojewódzkiego.

Na razie przez tydzień

Od najbliższej soboty przez cały przyszły tydzień obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych. – Wspólnie z miastem Kraków zaproponowaliśmy rozwiązanie dla osób, które w tym momencie korzystają, w przypadku miasta Krakowa, z biletów sieciowych oraz biletów strefowych, w przypadku kolei. Osoba, która posiada bilet sieciowy zapisany na Krakowskiej Karcie Miejskiej, będzie mogła poruszać się pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie i Przewozy regionalne i odwrotnie; ci, którzy mają zakupiony bilet strefowy, będą mogli poruszać się wszystkimi środkami komunikacji miejskiej – mówi Grzegorz Sapoń, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji urzędu marszałkowskiego.

Kiedy pełna integracja?

Jak dodaje, wspólny bilet na czas ETZT to pewnego rodzaju pilotaż przed wprowadzeniem pełnej integracji. – To jest forma pokazania, w jakim kierunku zmierzamy. Od mniej więcej pół roku razem z miastem Kraków pracujemy nad stworzeniem projektu taryfy zintegrowanej, planujemy, że prace zakończymy w I połowie przyszłego roku, mam nadzieję, że uda nam się wypracować rozwiązania, które będziemy mogli zaoferować pasażerom, nie tylko na okres jednego tygodnia w roku, ale na cały czas – wyjaśnia.

Sprawdź, jak będzie się odbywać wzajemne honorowanie biletów w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych honorowane będą miesięczne bilety sieciowe (imienne i na okaziciela):

- ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,

- ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe:

- ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie biletowej I KMK.

- ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne, upoważniające do przejazdów:

- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,

- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,

- pociągami w strefie kolejowej 0 będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,

- pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Sprawdź zasięgi poszczególnych stref:

Strefy biletowe KMK:

- Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych,

- Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria miast i gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

- Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,

- Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,

- Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,

- Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska

Głównym celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest promowanie zróżnicowanych form mobilności, takich jak transport publiczny, rower, ruch pieszy czy car sharing.

 

comments powered by Disqus