Błędy się mszczą. Dachy w ten sposób się nie zazielenią

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prawomocnym wyrokiem zakończyła się sprawa uchwały kierunkowej w sprawie pilotażowego programu wspierania tworzenia zielonych dachów. Zgodnie z przewidywaniami wszystkie instancje uznały, że rada miasta przekroczyła swoje kompetencje.

Zielone dachy miały być próbą zwiększenia terenów biologicznie czynnych na terenie miasta. Zaproponowany przez klub radnych Kraków dla Mieszkańców pilotaż miał zachęcić właścicieli nieruchomości do tworzenia tego typu dachów.

Większości radnych spodobał się ten pomysł i we wrześniu 2019 roku przegłosowali uchwałę kierunkową, która nakładała na prezydenta obowiązek przygotowania części merytorycznej programu: określenia warunków i wyznaczenia puli środków na ten cel.

Uchwała ta, jak i wiele innych, została jednak unieważniona przez wojewodę, który uzasadniał, że radni przekroczyli swoje kompetencje, nakładając obowiązek na prezydenta Krakowa.

– Zdaniem organu nadzoru w ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia kierunków działania prezydenta nie mieści się wydawanie wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy co do sposobu załatwienia określonej sprawy – widniało w uzasadnieniu z listopada 2019 roku.

Radni zaskarżyli decyzję do sądu administracyjnego, który utrzymał w mocy postanowienie wojewody. Ostatnim etapem ścieżki odwoławczej był Naczelny Sąd Administracyjny.

Intencje, nie nakazy

NSA powołując się na wcześniejsze wyroki, przypomniał, że „uchwała rady, podejmowana w sprawie kierunków działania wójta, winna mieć wyłącznie charakter programowy (intencyjny)”.

– Winna określać wyłącznie wytyczne o ogólniejszym charakterze lub też zawierać zalecenia czy wskazówki odnoszące się do określonej kategorii zadań czy nawet konkretnych zadań organu wykonawczego, ale – co trzeba podkreślić – bez możliwości formułowania poleceń czy nakazów konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy – stwierdził sąd.

W tym przypadki Rada Miasta Krakowa mogła co najwyżej zasygnalizować potrzebę wsparcia tworzenia danej inicjatywy, ale nie miała prawa wskazać sposobu wykonania, konkretnych rozwiązań technicznych i terminu realizacji.