Blisko 60 milionów złotych na walkę z niską emisją w Krakowie

Umowa, jaka została wczoraj podpisana między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a jego wojewódzkim odpowiednikiem pozwoli na dofinansowanie na walkę ze smogiem na kwotę ponad 33 milionów złotych w sześciu miastach Małopolski. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie natomiast 75,7 mln zł. Sam Kraków wyda na ten cel ponad 58 mln zł.

– Przydzielona dotacja to bardzo dobra informacja. Chcemy zintensyfikować nasze działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Liczymy, że radni sejmiku wprowadzą zakaz stosowania w Krakowie paliw stałych, co pozwoli nam na jeszcze wydajniejsze działania na rzecz ochrony powietrza w Krakowie – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

– Kraków jest pierwszym polskim miastem, gdzie podpisujemy taką umowę. To tu likwidacja niskiej emisji ma wieloletnią tradycję, a krakowski samorząd ma doświadczenie, które wykorzystaliśmy tworząc ogólnopolski program KAWKA – stwierdziła Barbara Koszułap, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pieniądze te zostały przydzielone w ramach pilotażowego programu KAWKA. WFOŚiGW w Krakowie przeznaczy dofinansowanie na realizację działań w wydzielonych strefach Małopolski, gdzie występują znaczne przekroczenia poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza. Są to: Aglomeracja Krakowska, Nowy Sącz, Tarnów, strefa gorlicko-limanowska, krakowsko-wielicka i miechowsko-proszowicka.

W sumie na działania mające doprowadzić do poprawy jakości powietrza zostanie wydanych nieco ponad 75 milionów złotych do 2016 roku. Sam Kraków ma do wykorzystania 38,5 mln zł, a 20 mln przekazanych zostanie na inwestycje do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Kwota ta ma wystarczyć na zlikwidowanie na obszarach objętych programem blisko 6200 pieców opalanych paliwami stałymi, które mają być zastąpione około 1270 „niewęglowymi” źródłami ciepła i 60-cioma sztukami węglowymi, ale o sprawności nie mniejszej niż 80%, co ma realny wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń. Działania te mają zredukować emisję pyłów i gazów: PM2.5 o ok. 123 tony na rok i CO2 o 20981 ton na rok.

Z pieniędzy będą mogli również skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz bloków (wymiana kotłów, termomodernizacja, wymiana okien itp.). Władze planują także zmniejszyć emisję ze źródeł komunikacji miejskiej, rozbudować sieć ciepłowniczą oraz zastosować kolektory słoneczne w budynkach użyteczności publicznej.

comments powered by Disqus