Budżet Obywatelski 2019. Sprawdź harmonogram

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Projekty będzie można składać od 1 maja, a wyniki głosowania poznamy w drugiej połowie października.

W tegorocznej edycji będziemy mogli wybrać zadania za 30 milionów złotych. 10 milionów trafi na projekty ogólnomiejskie, a 20 na dzielnicowe. W tym roku głosowanie odbędzie się po wakacjach – na przełomie września i października.

Harmonogram budżetu obywatelskiego:

1. Warsztaty, konsultacje, spotkania z mieszkańcami (kwiecień–maj)

W kwietniu i maju zaplanowano spotkania z mieszkańcami i maratony pisania projektów w różnych częściach miasta (łącznie 15). Oprócz tego 8 maja o zasadach obowiązujących w BO mogą dowiedzieć się obcokrajowcy mieszkający w Krakowie. Lista spotkań będzie na bieżąco uzupełniana o informacje przekazywane przez rady dzielnic i Ambasadorów Budżetu Obywatelskiego. Aktualne informacje dostępne są na stronie budzet.krakow.pl.

Plan spotkań ogólnomiejskich:

15 kwietnia, godz. 18.00, Centrum Obywatelskie ul. Reymonta 20

16 kwietnia, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki

18 kwietnia, godz. 18.00, Ośrodek Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13

23 kwietnia, godz. 17.00, Zgody 7

24 kwietnia, godz. 18.00, Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13

25 kwietnia, godz. 18.00, Klub Aleksandry, ul. Aleksandry 1

8 maja, godz. 18.00, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2

8 maja, godz. 17, Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców, ul. Batorego 2/28

9 maja, godz. 18.00, Klub Kultury Mydlniki, ul. Balicka 289

13 maja, godz. 18.00, Klub Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74

15 maja, godz. 18.00, Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14

16 maja, godz. 18.00, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (MCD), ul. Bracka 10

Plan spotkań dzielnicowych:

Stare Miasto:

7 maja 2019, godz. 18.00, Centrum Kultury Żydowskiej ul. Rabina Beera Meiselsa 17 (ograniczona dostępność dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu)

8 maja 2019, godz. 17.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Rajska 1 (miejsce w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu)

16 maja, godz.17.00, Dom Kultury PZG ul. św. Jana 18 (spotkanie tłumaczone na polski język migowy, ograniczona dostępność dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu).

Zwierzyniec

24 kwietnia, godz. 10.00–12.00 i 17.00–19.00, siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Prusa 18

25 kwietnia, godz. 10.00–12.00 i 17.00–19.00, siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Prusa 18

Podgórze Duchackie

8 maja, godz. 18.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 ul. Czarnogórska 14

14 maja, godz. 18.00, Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39

21 maja, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Podedworze 16

Mistrzejowice

30 kwietnia, godz. 17.30 – 18.30, siedziba Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58

6 maja, godz. 17.30 – 18.30, siedziba Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58

20 maja, godz. 17.30 – 18.30, siedziba Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58

27 maja, godz. 17.30 – 18.30, siedziba Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58

Na spotkania można również umawiać się mailowo pod adresem: januszpasik@wp.pl

2. Składanie projektów (1–31 maja)

Została zniesiona zasada, że projekt może zgłosić osoba, która ukończyła 16. rok życia. Mieszkaniec może również wyjść z propozycją zadania w każdej z dzielnic, nie tylko tej, w której na co dzień mieszka.

Siedem dni od dnia złożenia projektu przez platformę internetową wnioskodawca musi dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców miasta (projekt ogólnomiejski) lub dzielnicy (projekt dzielnicowy).

Koszt realizacji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 20 procent środków przeznaczonych na wszystkie projekty ogólnomiejskie i niższy niż 25 tysięcy złotych. W przypadku dzielnic – nie więcej niż 40 procent i nie mniej niż 2,5 tysiąca złotych.

3. Ocena formalno-prawna (do 13 sierpnia) i ogłoszenie wyników (19 sierpnia)

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytoryczno-prawnej przez zespół ds. budżetu obywatelskiego oraz komórki organizacyjne urzędu miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Urzędnicy poinformują wnioskodawcę o ewentualnych brakach telefonicznie i pocztą elektroniczną. Na korektę będziemy mieli siedem dni.

4. Ogłoszenie wyników i składanie protestów (19–26 sierpnia)

19 sierpnia do publicznej wiadomości zostaną podane projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację. Następnie autor odrzuconego projektu ma tydzień na złożenie protestu.

5. Rozpatrywanie protestów (29 sierpnia–3 września) i ogłoszenie listy projektów do głosowania (10 września)

Prezydent organizuje otwarte dla publiczności spotkanie dla osób, które złożyły protest lub wyznaczonych przez nich przedstawicieli. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie protestu jest ostateczne. Decyzję podejmuje prezydent, po zapoznaniu się z opinią Rady Budżetu Obywatelskiego.

Kolejność projektów na liście do głosowania będzie ułożona według kolejności wpływu. Lista zawiera co najmniej nazwę zadania z krótkim opisem, w tym charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji i szacunkowy koszt realizacji.

6. Głosowanie (28 września–7 października)

Głosować będziemy przez Internet i w punktach stacjonarnych (wykaz zostanie podany nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem).

Głosować może każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek, nie więcej niż raz. Możemy wybrać trzy projekty ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe (z dzielnicy, w której mieszkamy) i przyznać im – według uznania – trzy, dwa i jeden punkt.

7. Ogłoszenie wyników (23 października)

Decyzję mieszkańców poznamy nieco ponad dwa tygodnie po zakończeniu głosowania. Wybrane do realizacji będą projekty z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania puli środków. W przypadku dwóch lub więcej projektów z tą samą liczbą punktów kolejność na liście zostanie ustalona przez publiczne losowanie.

comments powered by Disqus