Budżet Obywatelski. 4 etapy i wniosek gotowy. Jak to zrobić?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mimo nadzwyczajnej sytuacji, tegoroczna edycja budżetu partypacyjnego odbywa się zgodnie z planem. A  przebywanie w domu ma swoje plusy. Jednym z nich jest to, że mamy dużo czasu, który można dobrze spożytkować. Na przykład, stworzyć projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Jak to zrobić? Zobaczcie!

1.

Dane. Każdy wniosek musi mieć autora, który jest mieszkańcem Krakowa i można się z nim skontaktować. Dlatego we wniosku podajemy swoje: imię, nazwisko, adres, dzielnicę, w której mieszkamy, numer telefonu i maila. Zaznaczamy też, jaki projekt składamy: to jest to zadanie o charakterze ogólnomiejskim, czy dzielnicowym.

2.

Projekt należy zatytułować. Dobry tytuł to połowa sukcesu. Druga część to opis naszego pomysłu. Przede wszystkim należy wskazać, gdzie ma zostać wykonany (pamiętajmy, że wszystkie zadania muszą być realizowane na terenach –  np. parkach miejskich, placach zabaw, chodnikach czy ulicach –  bądź w budynkach –  np. szkołach, domach kultury, szpitalach, bibliotekach miejskich –  należących do miasta).

Następnie piszemy, czego dotyczy nasz pomysł – tutaj należy być zwięzłym. Pole do popisu dostaniemy w następnym punkcie, gdzie szczegółowo możemy rozwinąć nasz pomysł i przelać na papier naszą wizję.

Kolejnym etapem jest uzasadnienie projektu. Tutaj mamy za zadanie pokazać, w jaki sposób realizacja naszego pomysłu wpłynie na lokalną społeczność bądź na cały Kraków. Możemy wskazać korzyści płynące z np. nauki pierwszej pomocy przez dzieci, wpływ zajęć ruchowych dla seniorów czy to, jak remont chodnika pozytywnie odbije się na bezpieczeństwie i komforcie wszystkich mieszkańców.

3.

Teraz wchodzimy w bardziej techniczne etapy. Musimy przypomnieć, że w tej edycji budżetu obywatelskiego, projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu jednego roku. Stąd harmonogram będzie obejmował jedynie 2021 rok. Musimy określić, jeśli to konieczne, etapy realizacji pomysłu.

Następnie, jeśli projekt jest podzielony na etapy, należy je też oszacować pod względem środków pieniężnych, jakie będą potrzebne na każdy z nich. Chodzi tu o koszty materiałów, wykonania dzieła czy zakup sprzętu. W odpowiedniej rubryce wszystko sumujemy. Choć nie jest to obowiązkowe.

4.

To już prawie koniec! Została nam jeszcze dodanie załączników – ten najważniejszy to formularz z podpisami poparcia dla naszego projektu. Jest nam potrzebne 15 osób* (mieszkających w danej dzielnicy, jeśli to projekt dzielnicowy, lub ogólnie mieszkańców miasta, jeśli projekt jest skierowany dla całego Krakowa), które uważają, że nasz pomysł jest dobrą inicjatywą

Oprócz tego możemy dołączyć plany, szkice, wizualizacje czy zdjęcia –  wszystko to, co pomoże w sprawnej weryfikacji naszego pomysłu.

Aby złożyć projekt, nie ma potrzeby wychodzenia z domu. Skan wniosku wraz z załącznikami można należy przesłać za pomocą platformy. Wystarczy założyć konto na stronie www.budzet.krakow.pl

*Ważne! W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, wymagana lista poparcia zawierająca 15 podpisów osób popierających złożony projekt może być dostarczona w terminie późniejszym niż wymagane 7 dni, jednak nie później niż do 24 lipca tego roku. Złożone projekty przejdą równoległą weryfikację formalną i merytoryczno-prawną. Dodatkowe informacje dotyczące uzupełnień list poparcia będą przekazywane wnioskodawcom korespondencją mailową i telefonicznie.

comments powered by Disqus