Budżet Obywatelski. Głosowanie już za miesiąc

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Za kilka dni poznamy ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej odsłonie BO.

W poniedziałek 19 sierpnia urząd miasta ogłosił listę projektów, które na etapie oceny formalno-prawnej uzyskały pozytywną ocenę. W sumie z 949 złożonych projektów ten etap weryfikacji przeszło 537 z nich. Negatywną ocenę otrzymały 344 projekty.

Lista 10 września

We wtorek 10 września okaże się, które projekty spośród tych 344, które uzyskały ocenę negatywną na etapie oceny najpierw formalnej, a później prawnej, udało się poprawić tak, aby również one mogły wziąć udział w głosowaniu. Na złożenie tzw. protestu autorzy mieli czas do poniedziałku 26 sierpnia.

– Ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, będzie opublikowana 10 września – tłumaczy Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Głosowanie, czyli co, jak, gdzie i kiedy

Zmian, które zostały wprowadzone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, jest wiele. Jedną z nich jest wiek osób upoważnionych do głosowania. – W poprzednich latach warunkiem było ukończone 16 lat – podaje dyrektor Płoskonka. – W tym momencie, w składaniu projektów i głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy oczywiście są to w stanie zrobić świadomie i samodzielnie – dodaje.

Lista lokali, w których będzie można oddać swój głos, zostanie ogłoszona na początku września. – W tym momencie zbieramy informacje z poszczególnych dzielnic miasta i miejskich jednostek. Natomiast tradycyjnie będą to główne lokalizacje urzędu, czyli ul. Powstania Warszawskiego oraz ulice: Wielicka, Zgody i Dekerta – dopowiada Płoskonka. – Oprócz tego punkty znajdą się jeszcze w bibliotekach, domach kultury oraz miejscach, które zgłaszają Rady Dzielnic – dodaje. W przypadku tych ostatnich urzędnicy zbierają jeszcze informacje od Rad Dzielnic, które mają wytypować miejsca rozpoznawane przez mieszkańców.

Głosowanie rozpocznie się 28 września i potrwa do 7 października. W tym czasie krakowianie będą mogli wybierać projekty, które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane w ramach BO. – Mieszkańcy tradycyjnie – jak w latach poprzednich – będą głosować na trzy projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz trzy o charakterze dzielnicowym. Muszą oddać w sumie sześć głosów. Przyznają w tym celu punkty – wyjaśnia dyrektor Płoskonka.

– Trzy punkty dla projektu, który się im najbardziej podoba, dwa dla mniej i jeden dla tego, który wybierają jako trzeci. Następnie te punkty są zliczane i na tej podstawie generujemy wynik – podsumowuje.

Zieleńce najpopularniejsze

Jak co roku największą popularność wzbudzają projekty związane z infrastrukturą. W tym przypadku są to tereny zielone miasta. – Najwięcej projektów ocenionych pozytywnie dotyczyło szeroko pojętej zieleni – komentuje Mateusz Płoskonka. Były to pomysły związane z budową nowych terenów zielonych, ale również rewitalizacją przestrzeni, które już są w mieście: np. parków, skwerów oraz parków kieszonkowych.

– Popularne były również projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli te oceniane przez ZDMK, a więc dotyczące projektów chodników, ulic, przejść dla pieszych i różnego rodzaju rozwiązań komunikacyjnych – wyjaśnia dyrektor.

Podobnym zainteresowaniem cieszyły się także projekty społeczne. – Były one skierowane głównie do młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Było ich w sumie 39 – komentuje Płoskonka.

Do 3 września potrwa rozpatrywanie protestów, które zostały złożone przez projektodawców. Głosowanie nad wszystkimi wnioskami zakończy się 7 października, a ostateczny wynik 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa poznamy 23 października.

W poniedziałek 19 sierpnia, urząd miasta ogłosił listę projektów, które na etapie oceny formalno-prawnej uzyskały pozytywną ocenę. Informowaliśmy o tym TUTAJ. W sumie z 949 złożonych projektów, ten etap weryfikacji przeszło 537 z nich. Negatywną ocenę otrzymały 344 projekty.

Lista 10 września

We wtorek 10 września okaże się, które projekty spośród tych 344, które uzyskały ocenę negatywną na etapie oceny najpierw formalnej a później prawnej, udało się poprawić tak, aby również one mogły wziąć udział w głosowaniu. Na złożenie tzw. protestu autorzy mieli czas do poniedziałku 26 sierpnia.

– Ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, będzie opublikowana 10 września – tłumaczy Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Głosowanie, czyli co, jak, gdzie i kiedy

Zmian, które zostały wprowadzone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest wiele. Jedną z nich jest wiek osób upoważnionych do głosowania. – W poprzednich latach warunkiem było ukończone 16 lat – podaje dyrektor Płoskonka. – W tym momencie, w składaniu projektów i głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy oczywiście są to w stanie zrobić świadomie i samodzielnie – dodaje.

Lista lokali, w których będzie można oddać swój głos, zostanie ogłoszona na początku września . – W tym momencie zbieramy informacje z poszczególnych dzielnic miasta i miejskich jednostek. Natomiast tradycyjnie będą to główne lokalizacje urzędu, czyli ul. Powstania Warszawskiego oraz ulice: Wielicka, Zgody i Dekerta – dopowiada Płoskonka. – Oprócz tego punkty znajdą się jeszcze w bibliotekach, domach kultury oraz miejscach, które zgłaszają rady dzielnic – dodaje. W przypadku tych ostatnich, urzędnicy zbierają jeszcze informacje od Rad Dzielnic, które mają wytypować miejsca rozpoznawane przez mieszkańców.

Głosowanie rozpocznie się 28 września i potrwa do 7 października. W tym czasie krakowianie będą mogli wybierać projekty, które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane w ramach BO. – Mieszkańcy tradycyjnie – jak w latach poprzednich – będą głosować na trzy projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz trzy o charakterze dzielnicowym. Muszą oddać w sumie sześć głosów. Przyznają w tym celu punkty – wyjaśnia dyrektor Płoskonka.

– Trzy punkty dla projektu, który się im najbardziej podoba, dwa dla mniej i jeden dla tego, który wybierają jako trzeci. Następnie te punkty są zliczane i na tej podstawie generujemy wynik – podsumowuje.

Zieleńce najpopularniejsze

Jak co roku największą popularność wzbudzają projekty związane z infrastrukturą. W tym przypadku są to tereny zielone miasta. – Najwięcej projektów ocenionych pozytywnie dotyczyło szeroko pojętej zieleni – komentuje Mateusz Płoskonka. Były to pomysły związane z budową nowych terenów zielonych, ale również rewitalizacją przestrzeni, które już są w mieście: np. parków, skwerów oraz parków kieszonkowych.

– Popularne były również projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli te oceniane przez ZDMK, a więc dotyczące projektów chodników, ulic, przejść dla pieszych i różnego rodzaju rozwiązań komunikacyjnych – wyjaśnia dyrektor.

Podobnym zainteresowaniem cieszyły się także projekty społeczne. – Było one skierowane głównie do młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Było ich w sumie 39 – komentuje Płoskonka.

Do 3 września potrwa rozpatrywanie protestów, które zostały złożone przez projektodawców. Głosowanie nad wszystkimi wnioskami zakończy się 7 października, a ostateczny wynik 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa poznamy 23 października.
[BJ1]Fleks – „Zmian”

[BJ2]Punkty nie mogą zostać ogłoszone; raczej lista lokalizacji może zostać ogłoszona

[BJ3]Co to znaczy? Czy „rozpoznawane”?

comments powered by Disqus