Budżet obywatelski. Jest już lista projektów po weryfikacji

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urząd miasta ogłosił listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną. Spośród 949 zgłoszonych pomysłów do dalszego etapu przeszło 537.

Wśród pozytywnie zweryfikowanych projektów jest 114 ogólnomiejskich i 423 dzielnicowe, co daje prawie 60 procent wszystkich złożonych wniosków. – To wynik porównywalny z poprzednimi edycjami – komentuje Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Dwa etapy

Przyjmowanie projektów zakończyło się pod koniec maja. Okazało się wówczas, że krakowianie zgłosili 949 propozycji, w tym 224 ogólnomiejskie oraz 725 dzielnicowych. Od tego czasu trwała weryfikacja wniosków – najpierw pod kątem czysto formalnym, a później pod kątem merytorycznym.

Już na tym pierwszym etapie okazywało się, że część wniosków nie spełniała wszystkich wymaganych warunków – na opublikowanej w poniedziałek liście widać m.in. adnotacje o braku wymaganej liczby podpisów.

Później, za pośrednictwem platformy internetowej, projekty były rozdzielane przez urząd miasta do poszczególnych jednostek, które zajmują się daną dziedziną. Tu okazywało się czasem, że proponowane zadanie przekraczałoby dopuszczalne kwoty, nie byłoby zgodne z przyjętymi wcześniej strategiami czy dokumentami, albo po prostu było zgłoszone na terenie, które nie należy do miasta.

Listę przyjętych i odrzuconych projektów można sprawdzić TUTAJ.

Jak co roku, dominują projekty dotyczące szeroko pojętej infrastruktury, od dróg przez zieleń po obiekty sportowe – to łącznie ok. 70 procent wszystkich proponowanych zadań. – Mamy też grupę projektów, które są składane po raz kolejny. To dobry znak, bo z jednej strony pokazuje aktywność mieszkańców zaangażowanych w dane inicjatywy, a z drugiej pozwala na kontynuację podejmowanych już działań. Tak jak w przypadku projektów dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które są z nami praktycznie od pierwszej edycji i najwyraźniej w dalszym ciągu jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców – komentuje dyrektor Płoskonka.

Czas na odwołania

Opublikowane w poniedziałek zestawienie nie jest jednak ostateczne, ponieważ autorzy odrzuconych projektów mogą złożyć protest. Mają na to czas do 26 sierpnia. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w platformie https://budzet.krakow.pl i w zakładce "Twoje projekty" przy wybranym projekcie kliknąć przycisk "Złóż protest". Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

Do 3 września z myślą o wnioskodawcach organizowane będą spotkania konsultacyjne. Będą w nich brać udział, oprócz samych wnioskodawców lub osób upoważnionych, także przedstawiciele jednostek dokonujących oceny prawnej wniosków, Rady Budżetu Obywatelskiego i ewentualnie Rady Dzielnicy. O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

W minionych edycjach po rozpatrzeniu odwołań na listę przyjętych trafiało jeszcze od kilkunastu do kilkudziesięciu projektów.

Ostateczna lista zadań, na które będzie można zagłosować, zostanie opublikowana 10 września.

comments powered by Disqus