Budżet obywatelski po nowemu. W tym roku nie będzie głosowania

Archiwum fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zbieranie projektów jesienią 2019 roku, ale głosowanie już w 2020. Najprawdopodobniej tak będzie wyglądać kolejna, szósta edycja budżetu obywatelskiego.

O zmianie harmonogramu zdecydowała w grudniu Rada Budżetu Obywatelskiego. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą musi zostać zmieniony regulamin BO.

Ustawodawca wprowadził obowiązek tworzenia budżetów obywatelskich w miastach na prawie powiatu. Jego wysokość ma wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu.

Regulamin krakowskiego BO musi zostać dostosowany do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i np. uwzględnić warunki formalne dla zgłoszonej propozycji zadania czy zasady głosowania, co do tej pory zapisane było w zarządzeniach.

„Propozycja przesunięcia edycji VI budżetu obywatelskiego nie oznacza jednak przerwy w pracach nad nim. Cały czas będą realizowane projekty z poprzednich edycji, w tym tegorocznej – na ten cel przeznaczono 25 mln zł. Dodatkowo jednostki, które zostały przeorganizowane i podzielone otrzymają czas na realizację projektów” – poinformował magistrat.

Terminy składania wniosków i głosowania nad propozycjami mogą uleć zmianie. Dalsze szczegóły omawiane będą podczas otwartego posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się w środę, 16 stycznia, o godzinie 16.30 w sali Portretowej UMK

comments powered by Disqus