Co dalej z terenami pod estakadami kolejowymi?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miejsca rekreacji, ścieżki rowerowe czy biblioteka. To tylko niektóre z propozycji, jakie padły podczas podsumowania cyklu konsultacji społecznych poświęconych obszarom pod estakadami kolejowymi.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się od prezentacji kalendarium dotyczącego poszczególnych etapów prac pod powstającą inwestycją. W dalszej części poznaliśmy wybrane przez mieszkańców projekty, które mogą zostać wdrożone w życie.

Bogactwo propozycji

Mieszkańcom zależy na tym, aby pod estakadami powstały miejsca rekreacji oraz ścieżki i parkingi rowerowe w otoczeniu zieleni. Pojawiły się również sugestie co do stworzenia skateparków czy boisk sportowych pod wiaduktami wzorem rozwiązań zastosowanych w Rosji. Oprócz terenów zielonych w podsumowujących konsultacje propozycjach znalazły się także kawiarnie, cukiernie czy biblioteka.

Mieszkańcy stanowczo sprzeciwili się natomiast wprowadzeniu sprzedaży alkoholu w punktach gastronomicznych. Osobną kwestią pozostaje także potencjalna reorganizacja ruchu na sąsiadujących z estakadami ulicach i w dalszym ciągu będzie ona elementem konsultacji. Przedstawione na spotkaniu propozycje zagospodarowania gruntów zostaną przedłożone zarządowi PKP PLK.

Konieczne porozumienie

Głównym problemem w dalszym ciągu pozostaje brak porozumienia z właścicielem gruntów, czyli spółką PKP PLK.

Obecny na spotkaniu wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk zapewnił, że w ostatnim okresie rozmowy z początkowych stadiów, kiedy to zarząd PKP odkładał w czasie wszelkie próby porozumienia do momentu zakończenia prac przy budowie estakady, znacząco przyspieszyły. Zapytany przez jednego z uczestników spotkania o konkretny termin podpisania odpowiednich dokumentów odpowiedział, że sukcesem będzie uzyskanie ich do końca bieżącego roku lub w pierwszym kwartale roku przyszłego.

– Im szybciej dojdzie do podpisania porozumienia, tym wcześniej będzie można składać stosowne wnioski, otwierać postępowania odnośnie do dokumentacji projektowych. Połowa roku 2021 to za późny termin na rozpatrywanie tego typu zobowiązań – przekonywał Muzyk.

Powstające estakady rozciągają się między ulicami Kopernika a Miodową i są częścią kolejowej inwestycji związanej z budową dodatkowych torów w mieście dla kolei aglomeracyjnej. Prace miały się zakończyć w pierwszej połowie 2021 roku, ale ostateczny termin przesunie się z powodu konieczności rekonstrukcji wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Kolejarze mówią obecnie o końcu 2021 jako ostatecznym terminie zakończenia inwestycji.


Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki
comments powered by Disqus