Co z zakazem palenia węglem? Kończą się konsultacje społeczne

Krakowianom pozostało tylko kilkadziesiąt godzin, by wysłać swoje uwagi do projektu uchwały zarządu województwa przewidującego ograniczenie niskiej emisji. Do tej pory Urząd Marszałkowski otrzymał niecały tysiąc "listów". Całkowity zakaz palenia węglem popiera Jacek Majchrowski.

Zdecydowana większość osób wysłała swój sprzeciw wobec zaproponowanych przepisów poprzez stronę chceoddychac.pl. Wczoraj pojawiła się informacja, iż uwagi otrzymane w ten sposób nie będą brane pod uwagę, jednak sprawę wyjaśnił od razu Piotr Odorczuk z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego i zapewnił, że urzędnicy rozpatrzą wszystkie nadesłane listy w ramach konsultacji społecznych.

Marszałek Sowa podkreśla, że Zarząd Województwa Małopolskiego liczy się ze zdaniem mieszkańców, dlatego zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych. – To odpowiedzialne podejście do problemu, chcemy znać zdanie mieszkańców i ekspertów – mówi. I, jak zapewnia, wszystkie uwagi zostaną rozpatrzone.

Przeciwko uchwale, która nie przewiduje zakazu palenia węglem, a jedynie wprowadza ograniczenia odnośnie do ilości emitowanych pyłów protestuje Krakowski Alarm Smogowy oraz miejska Komisja Ekologii i Ochrony Środowiska. Całkowity zakaz palenia węglem popiera również przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, który uważa, że nie można wprowadzać półśrodków w tak istotnej sprawie.

Proponowany w paragrafie drugim uchwały zapis dopuszczający piece na paliwa stałe o maksymalnym poziomie emisji pyłu nie wyższej niż 40 mg/m3 nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Będzie to przepis martwy, a egzekwowanie jego zapisów nie będzie możliwe – twierdzi Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jacek Majchrowski: trzeba zakazać palenia węglem

Również prezydent Jacek Majchrowski zabrał głos w tej sprawie. – Mieszkańcy Krakowa mają prawo do czystego powietrza, a osiągnięcie tego stanu jest obowiązkiem i wspólną sprawą Miasta i Samorządu Województwa. Bez radykalnych działań i likwidacji palenisk na paliwa stałe, nie doprowadzimy do znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie pisze prezydent Krakowa w liście do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Jacek Majchrowski przypomina, że przedstawiony przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekt odbiega od wcześniej konsultowanego z władzami Miasta dokumentu i jest niezgodny z kierunkami działań naprawczych ustalonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w „Programie ochrony powietrza dla województwa  małopolskiego".

Zdaniem prezydenta Krakowa konieczna jest likwidacja palenisk na paliwa stałe, natomiast wprowadzenie samego ograniczenia w ilości emitowanych zanieczyszczeń nie zapewni wystarczającej redukcji emisji pyłów. Prezydent w swoim liście wspomina również o problemach natury prawnej, o których mówi od samego początku Krakowski Alarm Smogowy: – Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska daje Sejmikowi Województwa wyłącznie prawo do określenia rodzaju i jakości paliw dopuszczonych do stosowania – zaznacza Prezydent Krakowa, wskazując, że określenie górnej granicy emisyjności kotłów może być niezgodne z prawem.

Po zakończeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały trafi ponownie do prac w zarządzie oraz w Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego sejmiku wojewódzkiego, która, co ciekawe, wnioskuje o dopuszczenie węgla wysokokalorycznego i ekogroszku. Ostateczną decyzję podejmą radni wojewódzcy podczas sesji 25 listopada.

Każdy mieszkaniec Krakowa może przesłać swoje uwagi do projektu uchwały na adres: powietrze@umwm.pl

Więcej informacji o walce ze smogiem >>

comments powered by Disqus