Ćwiczenia małopolskich komandosów i terytorialsów

fot. materiały prasowe

W ubiegłym tygodniu w ramach ćwiczenia FALCON-20 po raz pierwszy wspólne działania przeprowadzili żołnierze małopolskich jednostek: 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wspólne działania komandosów i terytorialsów zrealizowano na Pustyni Błędowskiej. Żołnierze 11 MBOT i 6 BPD realizowali scenariusz działań podczas czasowo utraconej kontroli nad Stałym Rejonem Odpowiedzialności.

Ich zadaniem była organizacja tymczasowych baz terenowych, zabezpieczenie zrzutów i punktów kontaktowych. W warunkach nocnych zgrano system organizacji zrzutów CARGO przy udziale samolotu transportowego CASA C-295. Dodatkowo, w ramach realizacji zadania żołnierzy 11 MBOT szkolili żołnierze Wojsk Specjalnych.

Jednym z wspólnych epizodów dla obu formacji było wykonanie zasadzki na kolumnę pojazdów.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

O służbę w małopolskiej brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, a także jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ponadto rekrut musi posiadać wykształcenie podstawowe i zaświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe informacje na temat służby można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

comments powered by Disqus