Czy banki oferują specjalne kredyty dla lekarzy?

Wykonywany zawód jest jednym z elementów branych pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej. Dlatego osoby godne zaufania, osiągające stałe i ponadprzeciętne dochody liczyć mogą na preferencyjne warunki finansowania. Do grupy tej zaliczyć można lekarzy.

Nie jest tajemnicą, że określone grupy zawodowe cieszą się większym zaufaniem banków, dzięki czemu ich członkowie liczyć mogą na bardziej elastyczne podejście ze strony potencjalnego kredytodawcy. Udogodnienia te mogą mieć odzwierciedlenie w szybszym i prostszym procesie decyzyjnym, przekładającym się np. na krótszą listę wymaganych dokumentów czy mniej szczegółowy wniosek kredytowy. Preferencyjne podejście dotyczyć może także bardziej wymiernych czynników, jak wysokość oprocentowania, prowizji czy maksymalnej kwoty finansowania.

Przedstawiciele wolnych profesji, jak doradcy podatkowi, architekci czy księgowi oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego często skorzystać mogą ze specjalnie przygotowanej oferty. Jeśli jednak bank nie posiada odrębnej propozycji dla profesjonalistów, nie oznacza to wcale, że potraktuje on takiego klienta na równi z innymi. W takiej sytuacji może dojść do złagodzenia warunków finansowania w ramach procedury standardowej.

Dlaczego profesjonaliści mogą liczyć na dodatkowe profity?

Doświadczenia banków z obsługą różnego typu klientów prowadzą często do jednoznacznych konkluzji. Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, których sukces w dużej mierze opiera się na ich reputacji, z większą rzetelnością podchodzą do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ogranicza to zatem ryzyko opóźnień czy zaprzestania spłaty udzielonego kredytu.

Kolejnym argumentem, za szczególnym traktowaniem tej grupy klientów, jest wykonywana profesja, która często stanowi źródło ponadprzeciętnych dochodów, a one mają fundamentalne znaczenie w procesie oceny zdolności kredytowej. Osoby zatrudnione w sektorze państwowym cechuje dodatkowo regularność i stabilność wpływów na rachunek bankowy.

Na jakie korzyści mogą liczyć lekarze zaciągający kredyt?

Z punktu widzenia kredytobiorcy istnieją dwa kluczowe elementy wpływające na ocenę atrakcyjności oferty banku. Pierwszy z nich to warunki kosztotwórcze, jak wysokość marży czy prowizji, gdyż wpływają one na ostateczną cenę, jaką przyjdzie zapłacić za zaciągnięcie zobowiązania. Drugi to procedury, które przekładają się m.in. na poziom szczegółowości wniosku kredytowego czy liczbę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka. I tak kredyty dla lekarzy charakteryzują się uproszczonym procesem, który sprowadza się się do weryfikacji tożsamości kredytobiorcy na podstawie dowodu osobistego oraz oszacowania wysokości osiąganych przez niego dochodów. Są one często potwierdzane są na podstawie wyciągu z konta osobistego za określony okres, dzięki czemu nie ma konieczności przedstawiania zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy. Lekarze, którzy współpracują z bankiem udzielającym kredytu od dłuższego czasu mogą liczyć na potwierdzenie dochodów na podstawie samego oświadczenia.

Warto mieć rozeznanie

Naturalnym jest, że reprezentanci wolnych zawodów często pochłonięci są pracą i trudno im znaleźć czas, aby bliżej zapoznać się z ofertą banków i śledzić finansowe trendy. Z myślą o takich osobach tworzone są serwisy integrujące porównywarki i rankingi m.in. kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych, kont osobistych czy lokat bankowych. Jednym z takich miejsc jest portal finanse.rankomat.pl, gdzie oprócz najlepszych ofert banków znaleźć można poradniki finansowo-kredytowe i recenzje najświeższych promocji bankowych. Korzystanie z rozwiązań tego typu pozwala podejmować bardziej świadome i opłacalne decyzje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus